Center for Feed Technology (Fôrtek)

Center for Feed Technology (Fôrtek)

Mateskruer til ekstruder for fôrproduksjon på FôrTek ved Senter for husdyrforsøk, UMB.

Center for Feed Technology (Fôrtek)

Fôrtek

Center for Feed Technology (Fôrtek) is international centre for feed technology owned by the Norwegian University of Life Sciences (NMBU).

Contact information

PhD Olav Fjeld Kraugerud, Manager
Centre for Feed Technology - FôrTek
Tel. Office: +47 67230975
e-mail: olav.kraugerud@nmbu.no

Norwegian University of Life Sciences (NMBU)

Contact us

Contact info

Click above to find
specific contact info.

Visit us