Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2021 - 2022 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
GMGD320 Satellittgeodesi - analyse NO 10
GMPE240 Parameterestimering NO 10
GMGD222 Anvendt satellittgeodesi NO 10
GMGD310 Fysisk geodesi EN, NO 10
STAT340 Anvendte metoder i statistikk EN, NO 10
EIE304 Feltarbeid i eiendomsfag NO 10
GMGD200 Geodesi NO 10
GMFO320 Flybåren laserskanning NO 10
GMFO205 Fotogrammetri 2 NO 10
GMFO120 Fotogrammetri 1 NO 10
GMBB300 Fjernmåling, rastergrafikk og landskapsvisualisering EN, NO 10
TBA190 Trehus med bærekraft NO 10
GLA303 Landskap i en globalisert verden: Historiske og teoretiske perspektiver EN 10
STAT351 Statistisk teori EN 10
FORN220 Livsløpsvurdering - miljøeffekter av energi- og avfallssystemer NO 10
HET300 Etologiske forskningsmetoder NO 10
HFE310 Lederskap i produksjon, riskhåndtering og innovasjon i fôrproduksjon EN 10
THT282 Introduksjon til bærekraftige VA-systemer EN 10
EDS391 International Relations, Security, Conflict, and Development: Understanding Post-Conflict Police and Security Reform EN 10
THT271 Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs EN 10
EIE100 Innføring i eiendomsfag II NO 10
THT261 Vannforsyning og avløpssystemer NO 10
HFH255 Hestevitenskap NO 10
HFE414 Eksperimentell dyreernæring og fysiologi EN, NO 10
HFE400 Lipidmetabolisme EN, NO 10
EIE105 Kart- og landmålingslære NO 10
EIE200 Eiendomsregistrering og eiendomsdanning NO 10
HFE314 Eksperimentell dyreernæring og fysiologi EN, NO 10
EIE202 Eiendomshistorie NO 10
HET301 Stressbiologi og dyrevelferd NO 10
EIE222 Verdsetting av fast eiendom NO 10
EIE302 Jordskiftearbeid NO 10
HFE308 Fôrprosesseringsoptimalisering for ulike husdyrarter EN 10
STAT100 Statistikk NO 10
HFE305 Fôrteknologi EN 10
HFE303 Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til enmagede dyr EN, NO 10
HFE200 Generell ernæring EN 10
STAT101 Prosjektbasert innføring i statistikk NO 10
HFA304 Innavl, slektskap og optimale genetiske bidrag EN 10
HFA300 Avlsplanlegging EN, NO 10
HFA200 Generell husdyravl NO 10
GEO310 Paleomiljø og klimaendringer EN 10
HET401 Individuelt PhD-emne i etologi EN, NO 10
EIE306 Konfliktbehandling, megling og forhandling NO 10
GEO300 Videregående hydrogeologi EN, NO 10
TEL240 Reguleringsteknikk og automasjon NO 10
EIE311 Eiendomsutvikling, kalkyle og verdsetting NO 10
EIE320 Ekspropriasjon og grunnerverv NO 10
THT200 Vannteknikk for landskapsplanleggere NO 10
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme NO 10