Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret med start høsten 2019 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekodesorter i stigende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
VET306 Allmenn sykdomslære NO 21
VET305 Ernæringslære NO 7.5
VET304 Anatomi og fysiologi NO 36
VET303 Populasjonsmedisin NO 9
VET302 Cellebiologi NO 27
VET301 Dyrenes biologi NO 6
VANN311 Feltkurs i alpin limnologi EN, NO 5
VANN301 Vannforurensning II NO 5
VANN300 Vannforurensning I EN, NO 15
VANN220 Vannressurser og vannforsyning NO 5
VANN211 Limnologiske metoder NO 5
VANN210 Limnologi / ferskvannsøkologi NO 10
VANN200 Hydrologi NO 10
TRE300 Treteknologi NO 15
TRE210 Trelastindustri NO 10
TRE200 Treteknologi I NO 5
TPS210 Fluidmekanikk 2: Strømningsteknikk NO 10
TPS200 Fluidmekanikk 1: Innføring NO 10
TMPP350 Energi og prosessteknikk hovedkurs NO 15
TMPP251 Energi og Prosessteknikk NO 5
TMPA220 Park- og grøntanleggsteknikk, nyanlegg og skjøtsel NO 7.5
TMPA210 Presisjonslandbruk og sensorteknologi NO 5
TMP301 Maskin- og produktutvikling NO 15
TMP261 Varme og strømningssimulering EN 5
TMP220 Maskinelementer og effektoverføringssystemer NO 10
TMP160 Teknisk design NO 5
TMP100 Maskin og prosessteknikk NO 5
TIP360 Digital produksjon og designteknologi 3 (spesialisering) EN, NO 5
TIP301 Idéutvikling og idéverifisering NO 5
TIP300 Konsept og produktrealisering NO 15
TIP260 Digital produksjon og designteknologi 2 NO 5
TIP200 Produktutvikling og produktdesign med 3D NO 10
TIP160 Digital produksjon og designteknologi 1 NO 5
TIP150 Moderne verkstedteknikk, innføringsemne NO 5
TIP100 Industriell Innovasjon og Teknologi NO 5
TILLML06 Legemiddellovgivning NO 3
THT384 Natur- og kretsløpsbaserte avløpssystemer, overvannshåndtering og grunnvannsforsyning EN 5
THT383 Desentrale og småskala VA-systemer - lokal overvannshåndtering EN 5
THT330 Vegteknologi NO 15
THT320 Miljøanalyser EN, NO 5
THT312 Vannforvaltning i kaldere klima EN 5
THT311 Vannressursforvaltning og renseteknologi EN 10
THT310 Renseteknologi for vann- og avløp: videregående kurs EN 15
THT300 Vassdragsplanlegging og VA-systemer NO 15
THT291 Avfallsteknologi NO 10
THT282 Introduksjon til bærekraftige VA-systemer EN 10
THT280 Separate avløpsanlegg - Planlegging, prosjektering og vurdering av virkning EN, NO 15
THT271 Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs EN 10
THT261 Vannforsyning og avløpssystemer NO 10
THT251 Vegteknologi, drift og vedlikehold av veger NO 10