Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret med start høsten 2019 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
HFE308 Fôrprosesseringsoptimalisering for ulike husdyrarter EN 10
IND200 Praktisk prosjektstyring NO 10
HFE305 Fôrteknologi EN 10
HFE303 Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til enmagede dyr EN, NO 10
HFE200 Generell ernæring EN 10
HFA401 Biometriske metoder i husdyravl EN, NO 10
HFA400 Kvantitativ genetikk EN, NO 10
HFA304 Innavl, slektskap og optimale genetiske bidrag EN 10
HFA301 Avlsverdiberegning EN, NO 10
HFA300 Avlsplanlegging EN, NO 10
TBA224 Konstruksjonsteknikk II Bygg EN 10
HFX201 Fysiologi NO 10
HFH255 Hestevitenskap NO 10
HFX255 Kjøtt- og melkeproduksjon på storfe NO 10
HFX400 PhD-kurs i ernæringsbiokjemi og fysiologi EN, NO 10
STAT321 Teoretisk statistikk I EN 10
STAT340 Anvendte metoder i statistikk EN 10
HFA200 Generell husdyravl NO 10
IND220 Innovasjonsbedrift NO 10
STAT101 Prosjektbasert innføring i statistikk NO 10
STAT100 Statistikk NO 10
HFX253 Produksjon på gris og fjørfe NO 10
TBA190 Husbyggingsteknikk I NO 10
HFX225 Hund: avl, ernæring og etologi NO 10
STAT360 Teoretisk statistikk II EN, NO 10
STIN100 Biologisk data-analyse NO 10
INF120 Programmering og databehandling NO 10
HFX202 Drøvtyggerfysiologi/-ernæring og fôrmiddelvurdering NO 10
IND210 Driftsledelse NO 10
TBA160 Bygningsplanlegging I med DAK NO 10
HFX132 Husdyrbiologi NO 10
TBA261 Bygningsplanlegging II NO 10
TBA270 Bygningsadministrasjon og prosjektledelse NO 10
HET401 Individuelt PhD-emne i etologi EN, NO 10
THT271 Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs EN 10
FYS376 Solenergi NO 10
FYS375 Energiteknologi, lab NO 10
FYS374 Elektrokjemisk energikonvertering EN 10
FYS373 Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering EN 10
FYS301 Lys og biologisk materie EN 10
FYS272 Energifysikk NO 10
FYS252 Termodynamikk og statistisk fysikk NO 10
TEL240 Reguleringsteknikk og automasjon NO 10
FYS245 Kvantefysikk NO 10
FYS241 Miljøfysikk NO 10
FYS230 Elektroteknikk NO 10
THT200 Vannteknikk for landskapsplanleggere NO 10
THT251 Vegteknologi, drift og vedlikehold av veger NO 10
THT261 Vannforsyning og avløpssystemer NO 10
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme NO 10