Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret med start høsten 2020 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
VET352-6 Kjøttkontroll 1.5
VET353-2 Dyrevelferd 2 NO 1.5
VET353-4 Dyrevelferd 4 1.5
VET352-2 Vitenskapelig metode og veterinær samfunnsmedisin NO 1.5
VET342 Klinisk kommunikasjon, psykisk helse og klinikkdrift 1.5
VET322 Smittevern NO 1.5
VET320 Forsøksplanlegging og oppgaveskrivning NO 1.5
FYS476 Solenergi NO 10
FYS373 Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering EN 10
GMBB300 Fjernmåling, rastergrafikk og landskapsvisualisering EN, NO 10
GMFO120 Fotogrammetri 1 NO 10
GMFO205 Fotogrammetri 2 NO 10
GMFO320 Flybåren laserskanning NO 10
GMGD200 Geodesi NO 10
PJH250 Planteproduksjon i regulert klima EN, NO 10
FYS301 Optiske effekter i materialer EN 10
GMGD222 Anvendt satellittgeodesi NO 10
PJH350 Produksjonsfysiologi i veksthus EN, NO 10
FYS272 Energifysikk NO 10
GMGD310 Fysisk geodesi EN, NO 10
GMGD320 Satellittgeodesi - analyse NO 10
PPAF400 Vitenskapsteori Aksjonsforskning EN, NO 10
PJH340 Kvalitet i matplanter EN, NO 10
PLV210 Plantevern i grøntanlegg NO 10
GLA303 Landskap i en globalisert verden: Historiske og teoretiske perspektiver EN 10
FYS401 Optiske effekter i materialer EN 10
FYS388 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
FYS488 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
GEO100 Geologi NO 10
FYS474 Elektrokjemisk energikonvertering EN 10
FYS473 Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering EN 10
GEO210 Kvartærgeologi NO 10
FYS390 Seminar i fysikk EN 10
GEO310 Paleomiljø og klimaendringer EN, NO 10
FYS376 Solenergi NO 10
GEO220 Hydrogeologi EN, NO 10
FYS377 Digitale elektriske kraftsystemer EN, NO 10
FYS375 Energiteknologi laboratorium NO 10
GEO300 Videregående hydrogeologi EN, NO 10
FYS374 Elektrokjemisk energikonvertering EN 10
PLV321 Plantepatologi og resistensforedling EN, NO 10
ZOOL310 Atferds- og populasjonsøkologi EN, NO 10
FYS252 Termodynamikk og statistisk fysikk NO 10
SKOG230 Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket NO 10
RØP330 Investerings- og prosjektanalyse i i skog-, energi- og ressursforvaltning NO 10
FHV340 Pasientsikkerhet og smittevern NO 10
SKOG100 Skogforvaltning NO 10
FHV313 Mennesket og miljø NO 10
FHV310 Deltakerorienterte metoder i folkehelsearbeid NO 10
FHV300 Aktivitetsvitenskap - helsefremmende opplevelser og aktiviteter NO 10