Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret med start høsten 2020 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekodesorter i synkende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
DYR208 Profesjonsetikk NO 2
DYR209 Bacheloroppgave NO 15
DYR210 Forskningsmetodikk, statistikk og oppgaveskriving NO 5
DYR211 Avsluttende klinisk praksis NO 16.5
DYR214 Laboratoriediagnostikk NO 5
ECN100 Innføring i samfunnsøkonomi NO 5
ECN101 Samfunnsøkonomi for miljø og utvikling EN 10
ECN110 Innføring i mikroøkonomi NO 5
ECN120 Innføring i makroøkonomi, del I NO 5
ECN122 Innføring i makroøkonomi, del II NO 5
ECN140 Økonomisk historie NO 5
ECN170 Miljø- og ressursøkonomi NO 5
ECN180 Globale utfordringer I. Økonomi og bærekraft NO 5
ECN201 Econometrics EN 10
ECN204 Introduksjon til atferdsøkonomi NO 5
ECN210 Mikroøkonomi II - Konsument, produsent, marked og velferd NO 10
ECN211 Mikroøkonomi II - Institusjoner, spill og markedssvikt NO 10
ECN222 Makroøkonomi II EN, NO 10
ECN230 Internasjonal økonomi EN 10
ECN260 Landbrukspolitikk I NO 5
ECN261 Landbrukspolitikk II NO 5
ECN263 Matvaremarkeder og politikk EN, NO 5
ECN271 Samfunnsøkonomisk prosjektanalyse og verdsetting av miljøgoder EN 10
ECN275 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori EN 10
ECN280 Energiøkonomi EN 10
ECN301 Økonometrisk metode EN 10
ECN302 Matematikk for økonomer EN 5
ECN303 Statistiske metoder for politikkvirkninger EN 5
ECN304 Adferds- og eksperimentell økonomi EN 10
ECN305 Forskningsmetode i samfunnsøkonomi EN 5
ECN306 Økonomi og bærekraft EN 5
ECN311 Microeconomics III EN 10
ECN312 Industri- og markedsstruktur EN 5
ECN320 Makroøkonomi III EN 5
ECN330 Økonomisk integrasjon og internasjonal handel EN 10
ECN350 Utvikling og Globale Utfordringer EN 10
ECN352 Fattigdom EN 10
ECN372 Klimaøkonomi EN 10
ECN375 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori og anvendelser EN 10
ECN376 Naturressurs- og miljøøkonomi - anvendelser EN 5
ECN380 Energimarkeder og regulering EN 10
ECN400 Temaer innen miljøøkonomi I EN 5
ECN401 Temaer innen miljøøkonomi II EN 10
ECN410 Mikroøkonomisk teori EN 10
ECN450 Utvikling og Globale Utfordringer EN 10
ECN472 Klimaøkonomi EN 10
ECOL100 Grunnleggende økologi NO 5
ECOL200 Generell økologi EN, NO 10
ECOL201 Økologisk fordypningsoppgave EN, NO 5
ECOL300 Naturvitenskapelig metode EN 5