Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret med start høsten 2020 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme NO 10
FYS101 Mekanikk NO 10
FORN360 Solenergi - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger EN 10
FYS377 Digitale elektriske kraftsystemer NO 10
FORN330 Analyser av fornybare energisystemer EN 10
FORN310 Bioenergi NO 10
FORN300 Vind- og vannkraft - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger NO 10
FORN220 Livsløpsvurdering - miljøeffekter av energi- og avfallssystemer NO 10
FORN200 Energisystemer og -teknologier NO 10
FORN100 Energi, miljø og samfunn NO 10
FMI312 Human miljøkjemi EN, NO 10
FMI309 Miljøgifter og økotoksikologi EN 10
FHV371 Utveksling i folkehelsefag EN 10
FHV340 Pasientsikkerhet og smittevern NO 10
FHV313 Mennesket og miljø NO 10
FYS376 Solenergi NO 10
FYS388 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
HET301 Stressbiologi og dyrevelferd NO 10
KJM351 Eksperimentell radioøkologi EN 10
HET300 Etologiske forskningsmetoder NO 10
GMPE240 Parameterestimering NO 10
GMLM210 Anvendt geomatikk NO 10
GMGI350 Digital kartografi NO 10
GMGI300 Geografiske databasesystemer EN, NO 10
GMGI210 Geografisk analyse og modellering NO 10
GMGD320 Satellittgeodesi - analyse NO 10
GMGD310 Fysisk geodesi EN, NO 10
GMGD222 Anvendt satellittgeodesi NO 10
GMGD200 Geodesi NO 10
GMFO320 Flybåren laserskanning NO 10
GMFO120 Fotogrammetri 1 NO 10
FYS390 Seminar i fysikk EN 10
GMBB300 Fjernmåling, rastergrafikk og landskapsvisualisering EN, NO 10
GLA303 Landskap i en globalisert verden: Historiske og teoretiske perspektiver EN 10
GEO310 Paleomiljø og klimaendringer EN 10
GEO300 Videregående hydrogeologi EN, NO 10
GEO220 Hydrogeologi EN, NO 10
GEO210 Kvartærgeologi NO 10
GEO100 Geologi NO 10
FYS488 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
FYS476 Solenergi NO 10
FYS474 Elektrokjemisk energikonvertering EN 10
FYS473 Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering EN 10
FYS401 Optiske effekter i materialer EN 10
KJM350 Radiokjemi EN, NO 10
MATH100 Brukerkurs i matematikk NO 10
KJM360 Vurdering av helse- og miljørisiko EN 10
SKS300 Skogøkologi EN, NO 10
TBA261 Bygningsplanlegging II NO 10
TBA224 Konstruksjonsteknikk II Bygg EN 10