Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret med start høsten 2020 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises påsorter i synkende rekkefølge Studiepoeng
BIN420 Bioinformatikk for funksjonell meta-omikk EN 5
BIO420 Utviklingsbiologi med fordypning EN, NO 10
BIO421 Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon EN 15
ECN400 Temaer innen miljøøkonomi I EN 5
ECN401 Temaer innen miljøøkonomi II EN 10
ECN410 Mikroøkonomisk teori EN 10
EDS415 Kvalitative metoder i utviklingsstudier EN 5
EDS430 Miljø- og utviklingsstudier for og av PhD-studenter EN 15
FORN400 Prosjektledelse for ph.d-kandidater, forskerlinjestudenter og spesialistkandidater EN, NO 2
FYS401 Optiske effekter i materialer EN 10
FYS473 Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering EN 10
FYS474 Elektrokjemisk energikonvertering EN 10
FYS476 Solenergi NO 10
FYS488 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
HET401 Individuelt PhD-emne i etologi EN, NO 10
HFA401 Biometriske metoder i husdyravl EN, NO 10
HFE400 Lipidmetabolisme EN, NO 10
HFE414 Eksperimentell dyreernæring og fysiologi EN, NO 10
HFX400 - EN 10
KJB420 Proteomikk II EN, NO 10
KJB430 Protein redoks-kjemi EN, NO 4
KJM410 Organisk massespektrometri (MS) EN, NO 10
MATH401 Moderne anvendt matematikk EN 10
MINA410 Økologi og radiobiologi EN 5
MVI480 Prosessteknologi EN, NO 10
MVI483 Meieriteknologi EN, NO 10
NOVA-400 Lineærmodellar i husdyravl 3
NOVA-406 Miljøsamarbeid og konflikthåndtering: Fornybar energi og fremvoksende arealbrukkonflikter EN 5
NOVA-407 Hybrid inferens EN 5
NOVA-410 Biologiske konsekvenser av seleksjon EN 5
PHI401 Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi I EN 5
PPAF400 Vitenskapsteori Aksjonsforskning EN, NO 10
PPFO401 Å være forskende deltaker. Samtale og kunnskaping gjennom kvalitativ metode EN 15
PPFO402 Forskerens egen utvikling EN, NO 10
PPUB401 Perspektiver i naturfag- og teknologididaktikk EN 5
PPUN400 Universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte NO 10
SDP405 Rammer for PhD-studiet EN 5
SDP406 Akademisk skriving og publisering EN 5
SDP415 Vitenskapsteori i studier av miljø, samfunnsutvikling og planlegging EN 5
SDP416 Kritisk realisme i miljø- utviklings- og planforskning EN 5
SDP420 Bymorfologi som interdisiplinær tilnærming til studier i byplanlegging og byutvikling EN 5
VET400 Introduksjon til etiske og vitenskapsfilosofiske perspektiver i biomedisinsk forskning EN 5
VET403 Vitenskapelig publisering EN 1
VET411 Introduksjon til veterinær epidemiologi EN 7.5
VET414 Anvendt statistikk for eksperimentelle- og laboratorierettede studier i veterinærvitenskap EN, NO 5
VET420 Skriving av ph.d. avhandling EN, NO 2
VET421 Midtveisevaluering EN, NO 3