Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret med start høsten 2020 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
VET403 Vitenskapelig publisering EN 1
PPUN400 Universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte NO 10
HFA401 Biometriske metoder i husdyravl EN, NO 10
PPFO402 Forskerens egen utvikling EN, NO 10
PPAF400 Vitenskapsteori Aksjonsforskning EN, NO 10
MVI483 Meieriteknologi EN, NO 10
MVI480 Prosessteknologi EN, NO 10
BIO420 Utviklingsbiologi med fordypning EN, NO 10
MATH401 Moderne anvendt matematikk EN 10
KJM410 Organisk massespektrometri (MS) EN, NO 10
KJB420 Proteomikk II EN, NO 10
HFE414 Eksperimentell dyreernæring og fysiologi EN, NO 10
HFE400 Lipidmetabolisme EN, NO 10
HFX400 - EN 10
HET401 Individuelt PhD-emne i etologi EN, NO 10
FYS401 Optiske effekter i materialer EN 10
ECN401 Temaer innen miljøøkonomi II EN 10
FYS488 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
ECN410 Mikroøkonomisk teori EN 10
FYS473 Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering EN 10
FYS474 Elektrokjemisk energikonvertering EN 10
FYS476 Solenergi NO 10
PPFO401 Å være forskende deltaker. Samtale og kunnskaping gjennom kvalitativ metode EN 15
EDS430 Miljø- og utviklingsstudier for og av PhD-studenter EN 15
BIO421 Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon EN 15
FORN400 Prosjektledelse for ph.d-kandidater, forskerlinjestudenter og spesialistkandidater EN, NO 2
VET420 Skriving av ph.d. avhandling EN, NO 2
NOVA-400 Lineærmodellar i husdyravl 3
VET421 Midtveisevaluering EN, NO 3
KJB430 Protein redoks-kjemi EN, NO 4
VET414 Anvendt statistikk for eksperimentelle- og laboratorierettede studier i veterinærvitenskap EN, NO 5
SDP406 Akademisk skriving og publisering EN 5
VET400 Introduksjon til etiske og vitenskapsfilosofiske perspektiver i biomedisinsk forskning EN 5
SDP420 Bymorfologi som interdisiplinær tilnærming til studier i byplanlegging og byutvikling EN 5
SDP416 Kritisk realisme i miljø- utviklings- og planforskning EN 5
SDP415 Vitenskapsteori i studier av miljø, samfunnsutvikling og planlegging EN 5
BIN420 Bioinformatikk for funksjonell meta-omikk EN 5
SDP405 Rammer for PhD-studiet EN 5
PPUB401 Perspektiver i naturfag- og teknologididaktikk EN 5
PHI401 Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi I EN 5
NOVA-410 Biologiske konsekvenser av seleksjon EN 5
NOVA-407 Hybrid inferens EN 5
NOVA-406 Miljøsamarbeid og konflikthåndtering: Fornybar energi og fremvoksende arealbrukkonflikter EN 5
EDS415 Kvalitative metoder i utviklingsstudier EN 5
ECN400 Temaer innen miljøøkonomi I EN 5
MINA410 Økologi og radiobiologi EN 5
VET411 Introduksjon til veterinær epidemiologi EN 7.5