Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2022 - 2023 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekodesorter i synkende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
BIN403 Biometriske metoder i avl og foredling EN, NO 5
BIN420 Bioinformatikk for funksjonell meta-omikk EN 5
BIO420 Utviklingsbiologi med fordypning EN, NO 10
BIO421 Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon EN 15
ECN400 Temaer innen miljøøkonomi I EN 5
ECN401 Temaer innen miljøøkonomi II EN 10
ECN410 Mikroøkonomisk teori EN 10
EDS415 Forskningsmetode i PhD prosjekter: Forskningsdesign og metodevalg med fokus på kvalitativ forskning EN 5
EDS426 Extraction ethnographies EN 5
EDS430 Miljø- og utviklingsstudier for og av PhD-studenter EN 10
FYS401 Spectroscopy of Biological Materials and Data Analysis EN 10
FYS401 Optiske effekter i materialer EN 10
FYS473 Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering EN 10
FYS474 Elektrokjemisk energikonvertering EN 10
FYS476 Solenergi NO 10
FYS488 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
HET401 Individuelt PhD-emne i etologi EN, NO 10
HFE400 Lipidmetabolisme EN, NO 10
HFE414 Eksperimentell dyreernæring og fysiologi EN, NO 10
HFX400 Ph.d. emne i Ernæringsfysiologi EN 5
IND400 Prosjektledelse for ph.d-kandidater, forskerlinjestudenter og spesialistkandidater EN, NO 2
KBM411 Poster på en konferanse EN 1
KBM412 Muntlig presentasjon på en konferanse EN 2
KJB420 Proteomikk II EN, NO 10
KJB430 Protein redoks-kjemi EN, NO 4
KJM410 Organisk massespektrometri (MS) EN, NO 10
MATH401 Moderne anvendt matematikk EN 10
MILJØ410 Økologi og radiobiologi EN 5
MINA400 Forskerutdanning på tvers av fagdisipliner EN 5
MINA411 Poster på en internasjonal konferanse EN 1
MINA412 Muntlig presentasjon på en internasjonal konferanse EN 2
MINA413 Popular science article EN 2
MINA414 Workshop EN 1
MVI483 Meieriteknologi EN, NO 10
NOVA-400 Lineærmodellar i husdyravl 3
NOVA-404 Genomikk-basert planteforedling for klimatilpasning EN 5
NOVA-410 Biologiske konsekvenser av seleksjon EN 5
NOVA-412 Automatisert feltfenotyping EN 5
NOVA-413 Mixed-effect modeller for applikasjon innen skog EN 3
PHI401 Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi I EN 5
PPFO401 Å være forskende deltaker. Samtale og kunnskaping gjennom kvalitativ metode EN 15
PPFO402 Forskerens egen utvikling NO 10
PPUB401 Perspektiver i naturfag- og teknologididaktikk EN 5
PPUN400 Universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte NO 10
SDP405 Rammer for PhD-studiet EN 5
SDP406 Akademisk skriving og publisering EN 5
SDP415 Vitenskapsteori i studier av miljø, samfunnsutvikling og planlegging EN 5
SDP416 Kritisk realisme i miljø- utviklings- og planforskning EN 5
SDP420 Bymorfologi som tverrfaglig tilnærming til studier i byplanlegging og byutvikling EN, NO 5
SDP424 Eiendomsteori NO 5