Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2022 - 2023 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
GMGI102 Geografiske informasjonssystemer, grunnlag NO 5
GLA301 Introduction to Landscape Architecture for Global Sustainability EN 5
GEO221 Hydrogeologi - feltkurs EN, NO 5
LNG250 Akademisk skriving NO 5
GEO250 Jord og geologi i landskapet NO 5
LAFT210 Tegning - et visuelt språk NO 5
LAD302 Avanserte 3D-verktøy for design og planlegging EN 5
LAD203 Digital 3D-Planlegging NO 5
LAD103 Kartografi og geodatakilder i planlegging NO 5
LAD102 GIS - praktisk introduksjon NO 5
LAD100 Introduksjon til digitale verktøy EN, NO 5
LAA211 Hagekunstens og landskapsarkitekturens historie NO 5
LAA221 Anbuds- og prosjektdokumenter NO 5
FYS251 Varmeoverføring og energi NO 5
LAA207 Universell utforming NO 5
LAA201 Urbant landbruk i praksis NO 5
LAA110 IMPULS NO 5
KJB320 Proteomikk I EN, NO 5
KJB201 Laboratoriekurs i biokjemi og matkjemi NO 5
KJB100 Introduksjon til biokjemi NO 5
JUS332 Jordskifteprosess NO 5
JUS322 Spesiell forvaltningsrett, skjønn og skjønnsprosess NO 5
JUS321 Plan- og bygningsrett II - byggesak NO 5
FYS252A Anvendt termodynamikk EN 5
FYS236 Elektrodynamikk EN, NO 5
JUS311 Overføring av fast eiendom NO 5
FORNY230 Energimarkeder og virkemidler NO 5
EDS415 Forskningsmetode i PhD prosjekter: Forskningsdesign og metodevalg med fokus på kvalitativ forskning EN 5
EDS426 Extraction ethnographies EN 5
EIE101 Innføring i eiendomsfag I NO 5
EIE280 Land rights NO 5
FHV314 Lokalt miljøretta helsevern NO 5
FHV353 Prosjektplan masteroppgave i folkehelsevitenskap EN, NO 5
FMI330 Effekter og biomarkørmetoder i økotoksikologi EN 5
FORNY150 Investeringsanalyse av energiprosjekter NO 5
FORNY210 Bioenergi - teknologi og verdikjeder NO 5
FORNY240 Energidistribusjon og -lagringssystemer EN 5
FYS235 Elektronikk NO 5
FORNY260 Energibruk og energisystemanalyse NO 5
FORNY310 Bioenergi - marked og bærekraft NO 5
FORNY320 Ressurser i kretsløp - bærekraftig forvaltning av avfallsressurser NO 5
FYS102A Fysikk for bioteknologer NO 5
FYS103 Måleteknikk og dataanalyse NO 5
FYS110 Statikk NO 5
FYS140 Klimaendringer, bærekraft og tilpasninger NO 5
FYS141 Meteorologi for bærekraftig samfunnsutvikling NO 5
FYS155 Laboratoriekurs i fysikk NO 5
FYS203 Interaction of light and matter, laboratory EN 5
JUS320 Plan- og bygningsrett I - planlegging og gjennomføringsvirkemidler NO 5
JUS220 Miljøforvaltningsrett NO 5