Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2021 - 2022 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
LAD203 Digital 3D-Planlegging NO 5
LAD103 Kartografi og geodatakilder i planlegging NO 5
LAD102 GIS - praktisk introduksjon NO 5
LAD100 Introduksjon til digitale verktøy EN, NO 5
GLA301 Introduction to Landscape Architecture for Global Sustainability EN 5
LAA221 Anbuds- og prosjektdokumenter NO 5
LAA207 Universell utforming NO 5
GEO211 Kvartærgeologisk feltkurs NO 5
LAA201 Urbant landbruk i praksis NO 5
LAA110 IMPULS NO 5
KJM353 Radioøkologi EN 5
KJB320 Proteomikk I EN, NO 5
KJB201 Laboratoriekurs i biokjemi NO 5
KJB100 Introduksjon til biokjemi NO 5
JUS332 Jordskifteprosess NO 5
JUS322 Spesiell forvaltningsrett, skjønn og skjønnsprosess NO 5
JUS321 Plan- og bygningsrett II - byggesak NO 5
LNG250 Akademisk skriving NO 5
FYS251 Varmeoverføring og energi NO 5
FYS252A Anvendt termodynamikk EN 5
FORN120 Grunnleggende energiøkonomi NO 5
EDS415 Kvalitative metoder i utviklingsstudier EN 5
EDS423 Politisk økologiske tilnærminger til knapphet og grenser for vekst EN 5
EIE101 Innføring i eiendomsfag I NO 5
EIE280 Land rights NO 5
FEP201 Skader og sykdommer på skogstrær NO 5
FEP202 Betydningen av insekter og sopper i produksjonsskog NO 5
FHV314 Lokalt miljøretta helsevern NO 5
FHV353 Prosjektplan masteroppgave i folkehelsevitenskap EN, NO 5
FMI330 Effekter og biomarkørmetoder i toksikologi EN 5
FORN230 Energimarkeder og energipolitikk NO 5
AOS130 Innføring i organisasjonsteori NO 5
FORN240 Energidistribusjon- og -lagringssystemer EN 5
FORN350 Ressurser i kretsløp - bærekraftig forvaltning av avfallsressurser NO 5
FYS102A Fysikk for bioteknologer NO 5
FYS103 Måleteknikk og dataanalyse NO 5
FYS110 Statikk NO 5
FYS155 Laboratoriekurs i fysikk NO 5
FYS160 Lokal- og mikrometeorologi NO 5
FYS161 Meteorologi og klima NO 5
FYS235 Elektronikk NO 5
FYS236 Elektrodynamikk EN 5
JUS320 Plan- og bygningsrett I - planlegging og gjennomføringsvirkemidler NO 5
GMBB100 Bildebruk i geomatikk NO 5
GMGD230 Marin geodesi NO 5
HFX133 Utfordringer for framtidas matproduksjon NO 5
HFX407 Utslipp og mikrobiota: en vei til bærekraftig dyreproduksjon EN 5
HFX400 Ph.d. emne i Ernæringsfysiologi EN 5
HFX307 Utslipp og mikrobiota: en vei til bærekraftig dyreproduksjon EN 5
HFX306 Fôring, sjukdom og produksjonssvikt hos storfe NO 5