Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2022 - 2023 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
VET353 Dyrevelferd NO 9
VET334 Innledende klinikk og veterinær samfunnsmedisin NO 8.5
VET313 Akvakultur og fiskesykdommer NO 7.5
TMPA220 Park- og grøntanleggsteknikk, nyanlegg og skjøtsel NO 7.5
AQF210 Marine næringsmiddelressurser, prosessering og teknologi EN 7.5
AQF220 Sjømat, trygghet og helseeffekter EN 7.5
AQF231 Marinressurser - forskning og innovasjon EN 7.5
VETFORSK411 Introduksjon til veterinær epidemiologi 7.5
VET411 Introduksjon til veterinær epidemiologi EN 7.5
VET352-3 Statistikk, epidemiologi, veterinær samfunnsmedisin og kollegakommunikasjon NO 7.5
BUS362 Corporate Tax and Sustainability EN 7.5
PAE301 Agroecology: Working with the Complexity of Farming Systems EN 7.5
LAA233 Prosjektledelse og gjennomføring NO 7.5
AQF200 Primærproduksjon - akvakultur og fiskeri EN 7.5
M60-PV Masteroppgave EN, NO 60
M60-ABG Masteroppgave EN, NO 60
M60-NF Masteroppgave 60
M60-UA Masteroppgave i Urbant landbruk EN, NO 60
M60-MPP Masteroppgave 60
M60-VET Masteroppgave EN, NO 60
M60-VM Masteroppgave 60
M60-MILJØ Masteroppgave EN, NO 60
M60-MF Masteroppgave 60
M60-AA Masteroppgave EN, NO 60
M60-ECOL Masteroppgave EN, NO 60
M60-FT Masteroppgave EN, NO 60
M60-MATH Masteroppgave 60
M60-KJEMI Masteroppgave EN, NO 60
M60-GEOM Masteroppgave 60
M60-GS Masteroppgave EN, NO 60
M60-BIOTEK Masteroppgave EN, NO 60
M60-BIOL Masteroppgave EN, NO 60
M60-BIAS Masteroppgave 60
M60-BA Masteroppgave 60
M60-MAT Masteroppgave 60
M60-IØ Masteroppgave 60
M60-KB Masteroppgave EN, NO 60
M60-HV Masteroppgave 60
M60-AE Masteroppgave EN, NO 60
M60-LUN Masteroppgave NO 60
M60-LA Masteroppgave 60
VET352-7 Rettslære, samfunnsoppdraget i veterinær samfunnsmedisin og dyrevelferd 6
TBA270B Bygningsadministrasjon og prosjektledelse NO 5
SDG301 Klimakalkulatorer for plante- og husdyrproduksjoner NO 5
SDG300 Bærekraftsmål i matsystemer med planter og dyr EN 5
SDG201 Klimagasser fra plante- og husdyrproduksjoner NO 5
SDG200 Bærekraftige matproduksjonssystemer NO 5
EDS260 Globale miljøforandringer EN 5
FYS102A Fysikk for bioteknologer NO 5
REIS320 Besøksforvaltning i frilufts- og verneområder NO 5