Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2022 - 2023 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Avansert søk
Emnekode Emnenavnsorter i synkende rekkefølge Undervises på Studiepoeng
B15-MILJØ Bacheloroppgave 15
B15-LI Bacheloroppgave NO 15
B15-KJEMI Bacheloroppgave EN, NO 15
B15-HV Bacheloroppgave 15
B15-BIOTEK Bacheloroppgave EN, NO 15
DYR209 Bacheloroppgave NO 15
B15-DS Bacheloroppgave 15
B15-AA Bacheloroppgave NO 15
B15-BIOL Bacheloroppgave EN, NO 15
VU-VET001 Bare når det trengs! Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr NO 0
LAA214 Bebyggelse og landskap NO 15
BUS101 Bedriftsøkonomiske sammenhenger NO 5
HFX205 Beiteøkologi og beitebruk NO 5
FYS488 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
FYS388 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
VU-VET340 Besetningsmedisin gris – modulkurs for produksjonsdyrveterinærer NO 10
HFX315 Besetningsstyring EN 10
BUS332 Beslutningsanalyse og kapitalbudsjettering NO 10
REIS320 Besøksforvaltning i frilufts- og verneområder NO 5
SKOG202 Betydningen av insekter og sopper i produksjonsskog NO 5
NATF300 Bevaringsbiologi EN 5
INF250 Bildeanalyse EN, NO 10
GMBB201 Bildebehandling i geomatikk EN, NO 5
GMBB100 Bildebruk i geomatikk NO 5
FORNY310 Bioenergi - marked og bærekraft NO 5
FORNY210 Bioenergi - teknologi og verdikjeder NO 5
MINA340 Bioetikk EN, NO 5
BIO337 Biogassteknologi EN, NO 5
MILJØ210 Biogeokjemi for vann- og avløpsforvaltning NO 10
BIN420 Bioinformatikk for funksjonell meta-omikk EN 5
KJB200 Biokjemi NO 10
STIN100 Biologisk data-analyse NO 10
BIOEC350 Biologisk produksjon, industrielle prosesser og markeder EN, NO 10
HFA303 Biologiske konsekvenser av husdyravl EN, NO 5
NOVA-302 Biologiske konsekvenser av seleksjon EN 5
NOVA-410 Biologiske konsekvenser av seleksjon EN 5
BIN403 Biometriske metoder i avl og foredling EN, NO 5
BIN303 Biometriske metoder i avl og foredling EN, NO 5
BIO235 Bioteknologi og kjemi i næringslivet NO 5
PHI201 Biovitenskap, etikk og miljøfilosofi NO 5
HFX208 Birøkt NO 5
LAA340 Blå og grønne strukturer i urbane områder NO 20
MATH100 Brukerkurs i matematikk NO 10
APL103 By- og regionplanleggingens historie og fagtradisjon NO 15
TBA270B Bygningsadministrasjon og prosjektledelse NO 5
TBA270 Bygningsadministrasjon og prosjektledelse NO 10
TBA150 Bygningsanalyse EN, NO 5
TBA210 Bygningsfysikk med bærekraft NO 10
TBA331 Bygningsfysisk simulering NO 10
TBA100 Bygningshistorie NO 5