Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2022 - 2023 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Avansert søk
Emnekode Emnenavnsorter i stigende rekkefølge Undervises på Studiepoeng
MVI276 Ølbrygging NO 5
INN201-B Økonomistyring NO 7.5
INN200 Økonomistyring NO 5
ECN253 Økonomiske analyser av utvikling og fattigdom EN 5
ECN330 Økonomisk integrasjon og internasjonal handel EN 10
ECN140 Økonomisk historie NO 5
BUS210 Økonomi- og virksomhetsstyring NO 10
ECN306 Økonomi og bærekraft EN 5
ECN301 Økonometrisk metode EN 10
ECOL310 Økologiske effekter av globale miljøendringer EN 5
PØL100 Økologisk landbruk NO 5
ECOL302 Økologisk forskning EN 5
ECOL201 Økologisk fordypningsoppgave EN, NO 5
ZOOL300 Økologisk entomologi EN, NO 10
MILJØ410 Økologi og radiobiologi EN 5
ECOL380 Økologi og forvaltning av elver og innsjøer EN 10
ECOL330 Økologi og bevaring av tropisk regnskog EN 5
BOT240 Økofysiologi hos planter EN, NO 10
BUS216 Årsregnskap - spesielle regnskapsemner NO 5
BUS215 Årsregnskap NO 10
PPFO401 Å være forskende deltaker. Samtale og kunnskaping gjennom kvalitativ metode EN 15
PPYD300 Yrkesdidaktikk i naturbruk NO 30
MINA414 Workshop EN 1
MTH300 Web-kurs: Planlegging og skriving av en masteroppgave EN, NO 5
KJM360 Vurdering av helse- og miljørisiko EN 10
FHV315 Vitenskapsteori og forskningsmetoder, folkehelsevitenskap NO 15
SDP415 Vitenskapsteori i studier av miljø, samfunnsutvikling og planlegging EN 5
VET403 Vitenskapelig publisering EN 2
VETFORSK403 Vitenskapelig publisering 1.5
VET352-1 Vitenskapelig metode, kommunikasjon og veterinær samfunnsmedisin NO 3
VET352-2 Vitenskapelig metode og veterinær samfunnsmedisin NO 1.5
VET351 Virveldyrets oppbygging og funksjon NO 20
ZOOL210 Virveldyr NO 10
BIO334 Virologi EN, NO 5
INN351 Virksomhetsarkitektur for digitalisering EN 5
FORNY300 Vind- og vannkraft – ressurs, teknologi og energi NO 10
NATF330 Viltforvaltning NO 10
NATF230 Viltbiologi og forvaltning NO 15
VET340 Vilt og eksotiske dyr EN, NO 1
VU-PPMD240 Videreutdanning i matematikk 2 - Problemløsing, tallteori og matematikkdidaktikk NO 15
VU-PPMD230 Videreutdanning i matematikk 2 - Lineær algebra og matematikkdidaktikk NO 15
EDS375 Viderekommende emner i internasjonale relasjoner: ikke-vestlige tradisjoner EN 5
INF200 Videregående programmering EN 10
GEO300 Videregående hydrogeologi EN, NO 10
ZOOL240 Videregående entomologi NO 10
VU-VET310 Veterinæren i moderne storfepraksis - modulkurs i storfemedisin for praktiserende veterinærer NO 10
VET341 Veterinær samfunnsmedisin, del 2 NO 4.5
VET357 Veterinær mikrobiologi NO 16.5
NATF200 Vern og forvaltning av norsk natur NO 5
EIE222 Verdsetting av fast eiendom NO 10