Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret med start høsten 2018 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
PPRA200 Praksisopplæring i 2. studieår LUR NO 0
FYS007 Forkurs fysikk for FYS101 NO 0
SPE-PHD-KBM Spesialpensum: 0
SPE-PHD-KBM Spesialpensum: 0
MATH007 Forkurs i matematikk for MATH100 og MATH111 NO 0
FRIE-VETFOR2 Forelesning 0
AVHANDLING Avhandlingens tittel: 0
FYS001 Forkurs fysikk for FYS100 NO 0
SPE-PHD-LS Spesialpensum: 0
KJM007 Forkurs i kjemi NO 0
SPE-PHD-MINA Spesialpensum: 0
SPE-PHD-REAL Spesialpensum: 0
SPE-PHD-REAL Spesialpensum: 0
PPRA301 Praksisopplæring - LUR NO 0
PPRA300 Praksisopplæring NO 0
PPRA201 Praksisopplæring i 3. studieår LUR NO 0
VET323 Påsitterpraksis NO 0
SPE-M-KJEMI Spesialpensum 0
SPE-PHD-KBM Spesialpensum: 0
ECN001 Forkurs i matematikk NO 0
VET403 Vitenskapelig publisering EN 1
VET340 Vilt og eksotiske dyr EN, NO 1
VET339 Differensieringskurs i Forsøksdyrlære NO 1
VET335 Forsøksdyrlære NO 1.5
VET320 Forsøksplanlegging og oppgaveskrivning NO 1.5
VET322 Smittevern NO 1.5
HET201 Husdyretologi og dyrevelferd NO 10
HET210 Husdyrmiljø I NO 10
GEO100 Geologi NO 10
GEN220 Genetisk grunnlag for biodiversitet EN 10
FYS488 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
HET300 Etologiske forskningsmetoder NO 10
PHI402 Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi II EN 10
HET301 Stressbiologi og dyrevelferd NO 10
GEO210 Kvartærgeologi NO 10
FYS476 Solenergi NO 10
FYS474 Elektrokjemisk energikonvertering EN 10
FYS473 Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering EN 10
FYS401 Lys og biologisk materie EN 10
HET401 Individuelt PhD-emne i etologi EN, NO 10
FYS388 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
FYS377 Digitale elektriske kraftsystemer EN, NO 10
FYS376 Solenergi NO 10
GMPE240 Parameterestimering NO 10
GMLM210 Anvendt geomatikk NO 10
GMGD222 Anvendt satellittgeodesi EN, NO 10
PJH350 Produksjonsfysiologi i veksthus EN, NO 10
GMGD211 Anvendt geomatikk NO 10
GMGD200 Geodesi NO 10
PJH250 Planteproduksjon i regulert klima EN, NO 10