Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret med start høsten 2018 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
MATH007 Forkurs i matematikk for MATH100 og MATH111 NO 0
SPE-PHD-MINA Spesialpensum: 0
FRIE-VETFOR2 Forelesning 0
ECN001 Forkurs i matematikk NO 0
SPE-PHD-REAL Spesialpensum: 0
PPRA301 Praksisopplæring - LUR NO 0
PPRA300 Praksisopplæring NO 0
PPRA201 Praksisopplæring i 3. studieår LUR NO 0
PPRA200 Praksisopplæring i 2. studieår LUR NO 0
SPE-PHD-REAL Spesialpensum: 0
VET323 Påsitterpraksis NO 0
SPE-M-KJEMI Spesialpensum 0
SPE-PHD-LS Spesialpensum: 0
SPE-PHD-KBM Spesialpensum: 0
FYS007 Forkurs fysikk for FYS101 NO 0
AVHANDLING Avhandlingens tittel: 0
FYS001 Forkurs fysikk for FYS100 NO 0
SPE-PHD-KBM Spesialpensum: 0
SPE-PHD-KBM Spesialpensum: 0
KJM007 Forkurs i kjemi NO 0
VET403 Vitenskapelig publisering EN 1
VET339 Differensieringskurs i Forsøksdyrlære NO 1
VET340 Vilt og eksotiske dyr EN, NO 1
VET322 Smittevern NO 1.5
VET335 Forsøksdyrlære NO 1.5
VET320 Forsøksplanlegging og oppgaveskrivning NO 1.5
GEO100 Geologi NO 10
FYS474 Elektrokjemisk energikonvertering EN 10
FYS377 Digitale elektriske kraftsystemer EN, NO 10
FYS388 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
FYS401 Lys og biologisk materie EN 10
FYS473 Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering EN 10
PLV321 Plantepatologi EN 10
GEO220 Hydrogeologi EN, NO 10
FYS476 Solenergi NO 10
GEO210 Kvartærgeologi NO 10
FYS488 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
GEN220 Genetisk grunnlag for biodiversitet EN 10
ZOOL310 Atferds- og populasjonsøkologi EN, NO 10
PLV210 Plantevern i grøntanlegg NO 10
FYS375 Energiteknologi, lab NO 10
GMGI300 Geografiske databasesystemer EN, NO 10
HFA200 Generell husdyravl NO 10
HET401 Individuelt PhD-emne i etologi EN, NO 10
PHI402 Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi II EN 10
HET301 Stressbiologi og dyrevelferd NO 10
HET300 Etologiske forskningsmetoder NO 10
HET210 Husdyrmiljø I NO 10
HET201 Husdyretologi og dyrevelferd NO 10
GMPE240 Parameterestimering NO 10