Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret med start høsten 2018 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
PPRA201 Praksisopplæring i 3. studieår LUR NO 0
PPRA200 Praksisopplæring i 2. studieår LUR NO 0
SPE-PHD-KBM Spesialpensum: 0
SPE-PHD-KBM Spesialpensum: 0
SPE-PHD-LS Spesialpensum: 0
KJM007 Forkurs i kjemi NO 0
SPE-PHD-MINA Spesialpensum: 0
SPE-PHD-REAL Spesialpensum: 0
SPE-PHD-REAL Spesialpensum: 0
ECN001 Forkurs i matematikk NO 0
VET323 Påsitterpraksis NO 0
SPE-PHD-KBM Spesialpensum: 0
SPE-M-KJEMI Spesialpensum 0
AVHANDLING Avhandlingens tittel: 0
FRIE-VETFOR2 Forelesning 0
PPRA300 Praksisopplæring NO 0
PPRA301 Praksisopplæring - LUR NO 0
MATH007 Forkurs i matematikk for MATH100 og MATH111 NO 0
FYS001 Forkurs fysikk for FYS100 NO 0
FYS007 Forkurs fysikk for FYS101 NO 0
VET403 Vitenskapelig publisering EN 1
VET339 Differensieringskurs i Forsøksdyrlære NO 1
VET340 Vilt og eksotiske dyr EN, NO 1
VET322 Smittevern NO 1.5
VET320 Forsøksplanlegging og oppgaveskrivning NO 1.5
VET335 Forsøksdyrlære NO 1.5
IND220 Innovasjonsbedrift NO 10
INF200 Videregående programmering EN 10
INF221 Informatikk for datavitere EN, NO 10
INF230 Datahåndtering og analyse EN, NO 10
INF120 Programmering og databehandling NO 10
HFX250 Kjøttproduksjon på storfe og sau NO 10
IND210 Driftsledelse NO 10
IND200 Praktisk prosjektstyring NO 10
HFX400 PhD-kurs i ernæringsbiokjemi og fysiologi EN, NO 10
HFX310 Produktkvalitet, kjøtt, melk og egg EN, NO 10
HFX253 Produksjon på gris og fjørfe NO 10
HFX251 Mjølkeproduksjon på ku og geit NO 10
INN331 Internship (10 stp.) NO 10
HFX202 Drøvtyggerfysiologi/-ernæring og fôrmiddelvurdering NO 10
HFX201 Fysiologi NO 10
HFE400 Lipidmetabolisme EN, NO 10
HFE310 Lederskap i produksjon, riskhåndtering og innovasjon i fôrproduksjon EN 10
HFE308 Fôrprosesseringsoptimalisering for ulike husdyrarter EN 10
HFE305 Fôrteknologi EN 10
HFE303 Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til enmagede dyr EN, NO 10
INF250 Bildeanalyse EN, NO 10
ZOOL310 Atferds- og populasjonsøkologi EN, NO 10
INN350 Digitalisering og digitale forretningsmodeller EN, NO 10
KJM312 Naturstoffkjemi EN, NO 10