Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret med start høsten 2020 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
SPE-M-VM Spesialpensum 0
FYS007 Forkurs i fysikk NO 0
FRIE-VETFOR2 Forelesning 0
FRIE-VETFOR4 Fritt emne 0
FRIE-VETFOR4 Fritt emne 0
FRIE-VETFOR5 Fritt emne 0
FRIE-VETFOR6 Populærvitenskapelig artikkel 0
FRIE-VETFORS Muntlig presentasjon 0
TEST-TP-OPPM Test timeplan oppmøte 0
VET323 Påsitterpraksis NO 0
KJM007 Forkurs i kjemi NO 0
SPE-B-HV Spesialpensum 0
SPE-B-MINA Spesialpensum 0
SPE-M-BIOTEK Spesialpensum 0
SPE-M-KJEMI Spesialpensum 0
SPE-M-MAT Spesialpensum 0
SPE-M-RB Spesialpensum 0
MATH007 Forkurs i matematikk for MATH100 og MATH111 NO 0
FRIE-VETFOR3 Nettkurs 0
PPRA301 Praksisopplæring - LUR NO 0
PPRA300 Praksisopplæring NO 0
PPRA201 Praksisopplæring i 3. studieår LUR NO 0
PPRA200 Praksisopplæring i 2. studieår LUR NO 0
VET339 Forsøksdyrlære NO 1
VET340 Vilt og eksotiske dyr EN, NO 1
VET403 Vitenskapelig publisering EN 1
VET335 Forsøksdyrlære NO 1.5
VET353-2 Dyrevelferd 2 NO 1.5
VET353-4 Dyrevelferd 4 1.5
VET352-6 Kjøttkontroll 1.5
VET352-5 Klinisk kommunikasjon, psykisk helse og klinikkdrift NO 1.5
VET352-2 Vitenskapelig metode og veterinær samfunnsmedisin NO 1.5
VET342 Klinisk kommunikasjon, psykisk helse og klinikkdrift 1.5
VET320 Forsøksplanlegging og oppgaveskrivning NO 1.5
VET322 Smittevern NO 1.5
HFX255 Bærekraftig melk og kjøttproduksjon på storfe NO 10
HFE303 Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til enmagede dyr EN, NO 10
HFE200 Generell ernæring EN 10
HFA401 Biometriske metoder i husdyravl EN, NO 10
IND200 Praktisk prosjektstyring NO 10
HFX400 Ph.d. emne i Ernæringsfysiologi EN 10
HFX315 Besetningsstyring EN 10
HFE414 Eksperimentell dyreernæring og fysiologi EN, NO 10
HFX253 Produksjon på gris og fjørfe NO 10
HFX225 Hund: avl, ernæring og etologi NO 10
HFX201 Fysiologi NO 10
HFX132 Husdyrbiologi NO 10
HFH255 Hestevitenskap NO 10
HFE305 Fôrteknologi EN 10
HFE400 Lipidmetabolisme EN, NO 10