Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret med start høsten 2019 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekodesorter i stigende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
ZOOL310 Atferds- og populasjonsøkologi EN, NO 10
ZOOL300 Økologisk entomologi EN, NO 10
ZOOL250 Atferdsøkologi NO 10
ZOOL240 Videregående entomologi NO 10
ZOOL220 Insekter og edderkoppdyr NO 5
ZOOL210 Virveldyr NO 10
ZOOL100 Generell zoologi NO 5
VU-VET330 Fiskehelse NO 10
VU-VET320 Småfemedisin og flokkhelse for praktiserende veterinærer NO 10
VU-VET001 Bare når det trengs! Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr NO 0
VU-PPNF240 Naturfagutdanning for bærekraftig utvikling NO 15
VU-PPNF210 Videreutdanning i naturfag 2 - Cellebiologi og bioteknologi NO 15
VU-PPNF120 Videreutdanning i naturfag 1 - Kjemi NO 15
VU-PPNF110 Videreutdanning i naturfag 1 - Fysikk NO 15
VU-PPMD300 Videreutdanning i matematikk - matematikkdidaktikk for lærere NO 5
VU-PPMD220B Videreutdanning i matematikk 2: Anvendt lineær algebra og logikk med matematikkdidaktikk NO 15
VU-PPMD210 Videreutdanning i matematikk 2: Geometri og statistikk med matematikkdidaktikk NO 15
VU-PPMD130 Videreutdanning i matematikk 1 - Matematisk logikk, sannsynlighet og statistikk, med matematikkdidaktikk NO 15
VU-PPMD110 Videreutdanning i matematikk 1 - kalkulus med matematikkdidaktikk NO 15
VU-LAB160 Forsøksdyrlære for ansatte ved forsøksdyravdelinger (FELASA B) NO 10
VU-LAA339 Blå og grønne strukturer i urbane strøk NO 5
VU-JUS150 Landbruksjuridiske emner NO 10
VU-IND203 Prosjektledelse i praksis 5
VU-IND202 Lederskap i prosjekter 5
VU-IND201 Fra idé til prosjekt NO 5
VU-EIE363 Prosjektutvikling, kalkyler og risiko, master NO 7.5
VU-EIE270 Eiendomsforståelse for planbehandlere og arealplanleggere NO 7.5
VU-EIE263 Prosjektutvikling, kalkyler og risiko, bachelor NO 7.5
VU-EIE262 Eiendom og jus NO 7.5
VU-DAI220 Dyreassisterte intervensjoner på gård NO 10
VU-DAI210 Hesteassisterte intervensjoner NO 10
VU-APL380 Regionalplanlegging og byutvikling NO 10
VL-REHAB Rehabilitering og fysioterapi for hund og katt NO 30
VL-OD Videreutdanning lav - Odontologi dpl NO 10
VL-ANED Videreutdanning lav anestesti NO 15
VH-NEVRPSYK Nevropsykologi og psykofarmakologi NO 5
VH-LAB Laboratory Animal Science For Research Workers NO 6
VH-LAB Forsøksdyrlære for forskere NO 10
VH-ALVSMSYK Alvorlige smitsomme sykdommer NO 5
VETFORSK410 Introduksjon til biostatistikk EN 3
VETFORSK360 Laboratory Animal Science For Research Workers 10
VETF361 Forskerlinjens seminarserie NO 4
VET433 Forskningsopphold EN, NO 6
VET433 Forskningsopphold EN, NO 6
VET421 Midtveisevaluering EN, NO 3
VET420 Skriving av ph.d. avhandling EN, NO 2
VET414 Anvendt statistikk for eksperimentelle- og laboratorierettede studier i veterinærvitenskap EN, NO 5
VET411 Introduksjon til veterinær epidemiologi EN 7.5
VET410 Introduksjon til biostatistikk EN 3
VET403 Vitenskapelig publisering EN 1