Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret med start høsten 2020 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekode Emnenavnsorter i synkende rekkefølge Undervises på Studiepoeng
HFX400 - EN 10
LAA321 3D Visualisering av historisk landskap NO 10
BUS316 Activity Based Costing (ABC) og økonomisk virksomhetsstyring NO 5
ECN304 Adferds- og eksperimentell økonomi EN 10
PAE301 Agroecology: Working with the Complexity of Farming Systems EN 7.5
EDS352 Agroøkologi og utvikling EN 10
PAE302 Agroøkologi: Handlingsorientert læring i gårds- og matvaresystemer EN 30
LNG250 Akademisk skriving NO 5
SDP406 Akademisk skriving og publisering EN 5
FHV300 Aktivitetsvitenskap - helsefremmende opplevelser og aktiviteter NO 10
MVI381 Aktuelle problemstillinger i kjøttproduksjon EN, NO 10
EDS372 Aktuelle tema innen sikkerhetsstudier EN 10
AQB270 Akvakultur - avl og genetikk EN 5
AQN350 Akvakultur ernæring EN 10
VET313 Akvakultur og fiskesykdommer NO 7.5
MVI382A Alkoholholdig drikke EN, NO 5
VET306 Allmenn sykdomslære NO 21
FORN330 Analyser av fornybare energisystemer EN 10
GLA302 Analysis and design of contested landscapes I EN 15
GLA304 Analysis and design of contested landscapes II EN 15
GLA305 Analysis and design of contested landscapes III EN 15
KJM240 Analytisk kjemi NO 10
VET304 Anatomi og fysiologi NO 36
DYR203 Anatomi og fysiologi NO 10
BIO335 Anvendt biokatalyse og bioraffinering EN, NO 5
BUS326 Anvendt finansiell økonometri EN, NO 5
GMLM210 Anvendt geomatikk NO 10
MATH280 Anvendt lineær algebra EN 10
DAT200 Anvendt maskinlæring EN 10
DAT300 Anvendt maskinlæring II EN 10
KJM314 Anvendt organisk analytisk kjemi EN, NO 10
GMGD222 Anvendt satellittgeodesi NO 10
VET414 Anvendt statistikk for eksperimentelle- og laboratorierettede studier i veterinærvitenskap EN, NO 5
FYS252A Anvendt termodynamikk NO 5
STAT340 Anvendte metoder i statistikk EN 10
REIS220 Arbeidslivspraksis for masterstudenter i naturbasert reiseliv NO 5
DYR201 Atferd og stell NO 10
ZOOL310 Atferds- og populasjonsøkologi EN, NO 10
ZOOL250 Atferdsøkologi NO 10
NOVA-412 Automatisert feltfenotyping EN 5
BIO301 Avansert cellebiologi EN, NO 10
LAD302 Avanserte 3D-verktøy for design og planlegging EN 5
THT291 Avfallsteknologi NO 5
EDS341 Avkolonisering av teori i post-utviklingens tidsalder EN 5
HFA300 Avlsplanlegging EN, NO 10
DYR211 Avsluttende klinisk praksis NO 16.5
B15-BIOTEK Bacheloroppgave EN, NO 15
B15-KJEMI Bacheloroppgave EN, NO 15
B15-LI Bacheloroppgave NO 15
B15-MAT Bacheloroppgave 15