Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2022 - 2023 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
MATH007 Forkurs i matematikk for MATH100 og MATH111 NO 0
FRIE-VETFOR4 Fritt emne 0
SPE-M-BIOTEK Spesialpensum 0
FRIE-VETFOR6 Populærvitenskapelig artikkel 0
M0-BIOEC Planlegging av masteroppgave NO 0
SPE-M-KJEMI Spesialpensum 0
M0-ØA Planlegging av masteroppgave NO 0
FRIE-VETFOR5 Fritt emne 0
TEST-TP-OPPM Test timeplan oppmøte 0
SPE-M-MAT Spesialpensum 0
FRIE-VETFORS Poster presentasjon: 0
FRIE-VETFOR4 Fritt emne 0
FRIE-VETFOR3 Nettkurs 0
FRIE-VETFOR3 Nettkurs 0
FRIE-VETFOR3 Nettkurs 0
SPE-M-MR Spesialpensum 0
SPE-M-PV Spesialpensum 0
FRIE-VETFOR3 Nettkurs 0
SPE-M-RB Spesialpensum 0
FRIE-VETFORS Muntlig presentasjon 0
FYS007 Forkurs i fysikk NO 0
SPE-M-VM Spesialpensum 0
VU-VET001 Bare når det trengs! Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr NO 0
KJM007 Forkurs i kjemi NO 0
SPE-VET Spesialpensum 0
PPRA200 Praksisopplæring i 2. studieår LUR NO 0
VET350B Husdyrpraksis NO 0
SPE-B-MINA Spesialpensum 0
SPE-B-DS Spesialpensum 0
SPE-B-AKVA Spesialpensum 0
PPRA201 Praksisopplæring i 3. studieår LUR NO 0
PPRA300 Praksisopplæring NO 0
PPRA301 Praksisopplæring - LUR NO 0
SPE-PHD-ILP Spesialpensum: 0
SPE-B-HV Spesialpensum 0
FRIE-VETFOR2 Forelesning 0
KBM411 Poster på en konferanse EN 1
MINA414 Workshop EN 1
MINA411 Poster på en internasjonal konferanse EN 1
VET340 Vilt og eksotiske dyr EN, NO 1
VET352-2 Vitenskapelig metode og veterinær samfunnsmedisin NO 1.5
VET353-4 Dyrevelferd 4 1.5
VET353-2 Dyrevelferd 2 NO 1.5
VET352-5 Klinisk kommunikasjon, psykisk helse og klinikkdrift NO 1.5
VET342 Klinisk kommunikasjon, psykisk helse og klinikkdrift 1.5
VET352-6 Kjøttkontroll 1.5
VETFORSK403 Vitenskapelig publisering 1.5
VET322 Smittevern NO 1.5
VET320 Forsøksplanlegging og oppgaveskrivning NO 1.5
FYS474 Elektrokjemisk energikonvertering EN 10