Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2022 - 2023 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekodesorter i stigende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
ZOOL310 Atferds- og populasjonsøkologi EN, NO 10
ZOOL300 Økologisk entomologi EN, NO 10
ZOOL250 Atferdsøkologi NO 10
ZOOL240 Videregående entomologi NO 10
ZOOL220 Insekter og edderkoppdyr NO 5
ZOOL210 Virveldyr NO 10
ZOOL100 Generell zoologi NO 5
VU-VET340 Besetningsmedisin gris – modulkurs for produksjonsdyrveterinærer NO 10
VU-VET310 Veterinæren i moderne storfepraksis - modulkurs i storfemedisin for praktiserende veterinærer NO 10
VU-VET001 Bare når det trengs! Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr NO 0
VU-PPUN300 Universitetspedagogikk for ansatte med undervisningsoppgaver NO 10
VU-PPUN200 Universitetspedagogikk for teknisk og administrativt personale NO 10
VU-PPTN200 Tverrfaglighet i naturbruk og naturfag NO 15
VU-PPMD240 Videreutdanning i matematikk 2 - Problemløsing, tallteori og matematikkdidaktikk NO 15
VU-PPMD230 Videreutdanning i matematikk 2 - Lineær algebra og matematikkdidaktikk NO 15
VU-PPFN200 Faglig fordypning i naturbruk NO 15
VU-KLI301 Spesialiseringskurs i klimagasser fra landbruket NO 5
VU-KLI201 Innføringskurs i klimagasser fra landbruket NO 5
VU-INN362F Bærekraftig forretningsmodellinnovasjon B NO 10
VU-INN361F Bærekraftig forretningsmodellinnovasjon A NO 5
VH-LAB Forsøksdyrlære for forskere NO 10
VETFORSK411 Introduksjon til veterinær epidemiologi 7.5
VETFORSK410 Introduksjon til biostatistikk EN 3
VETFORSK403 Vitenskapelig publisering 1.5
VETF361 Forskerlinjens seminarserie NO 4
VET421 Midtveisevaluering EN, NO 3
VET420 Skriving av ph.d. avhandling EN, NO 2
VET411 Introduksjon til veterinær epidemiologi EN 7.5
VET410 Introduksjon til biostatistikk EN 3
VET403 Vitenskapelig publisering EN 2
VET400 Introduksjon til etiske og vitenskapsfilosofiske perspektiver i biomedisinsk forskning EN 5
VET358 Farmakologi og toksikologi NO 10.5
VET357 Veterinær mikrobiologi NO 16.5
VET356 Grunnleggende sykdomslære NO 13.5
VET355 Organsystemer: Nervesystemet, endokrinologi, reproduksjon, obstetrikk, hud, blod og immunsystem 16.5
VET354 Organsystemer:bevegelses-,fordøyelses-,sirkulasjons-,respirasjons- og urinorganer NO 30
VET353-4 Dyrevelferd 4 1.5
VET353-3 Dyrevelferd 3 NO 3
VET353-2 Dyrevelferd 2 NO 1.5
VET353-1 Dyrevelferd 1 NO 3
VET353 Dyrevelferd 9
VET352-7 Rettslære, samfunnsoppdraget i veterinær samfunnsmedisin og dyrevelferd 6
VET352-6 Kjøttkontroll 1.5
VET352-5 Klinisk kommunikasjon, psykisk helse og klinikkdrift NO 1.5
VET352-4 Skriftlig arbeid NO 12
VET352-3 Statistikk, epidemiologi, veterinær samfunnsmedisin og kollegakommunikasjon NO 7.5
VET352-2 Vitenskapelig metode og veterinær samfunnsmedisin NO 1.5
VET352-1 Vitenskapelig metode, kommunikasjon og veterinær samfunnsmedisin NO 3
VET352 Profesjonslære 33
VET351 Virveldyrets oppbygging og funksjon NO 20