Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2022 - 2023 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavnsorter i synkende rekkefølge Undervises på Studiepoeng
LAA321 3D Visualisering av historisk landskap NO 10
BUS316 Activity Based Costing (ABC) og økonomisk virksomhetsstyring NO 5
ECN304 Adferds- og eksperimentell økonomi EN 10
BIO315 Adferdsbiologi hos fisk EN, NO 5
PAE301 Agroecology: Working with the Complexity of Farming Systems EN 7.5
EDS352 Agroøkologi og utvikling EN 10
PAE306 Agroøkologi: Handlingsorientert forskning EN 10
PAE302 Agroøkologi: Handlingsorientert læring i gårds- og matvaresystemer EN 30
LNG250 Akademisk skriving NO 5
SDP406 Akademisk skriving og publisering EN 5
MVI381 Aktuelle problemstillinger i kjøttproduksjon NO 10
AQN350 Akvakultur ernæring EN 10
VET313 Akvakultur og fiskesykdommer NO 7.5
AQX110 Akvalabb NO 10
MVI382A Alkoholholdig drikke EN, NO 5
INN265 Analyse av forretningsprosesser EN 5
DAT320 Analyse av sekvensielle data og tidsseriedata EN 10
FORNY360 Analyser av fornybare energisystemer EN 10
GLA302 Analysis and Design of Contested Landscapes I EN 15
GLA304 Analysis and Design of Contested Landscapes II EN 15
GLA305 Analysis and Design of Contested Landscapes III EN 15
KJM240 Analytisk kjemi NO 10
DYR203 Anatomi og fysiologi NO 10
LAA221 Anbuds- og prosjektdokumenter NO 5
AQX300 Anvendt Akvakultur EN 10
BIO335 Anvendt biokatalyse og bioraffinering EN, NO 5
DAT300 Anvendt dyplæring EN 10
BUS326 Anvendt finansiell økonometri EN 5
GMLM210 Anvendt geomatikk NO 10
MATH280 Anvendt lineær algebra EN 10
DAT200 Anvendt maskinlæring EN 10
KJM314 Anvendt organisk analytisk kjemi EN, NO 10
GMGD222 Anvendt satellittgeodesi NO 10
FYS252A Anvendt termodynamikk EN 5
STAT340 Anvendte metoder i statistikk EN, NO 10
REIS220 Arbeidslivspraksis for masterstudenter i naturbasert reiseliv NO 5
ARK100 Arkitektur og bærekraft I NO 10
ARK110 Arkitektur og bærekraft II NO 10
ARK200 Arkitektur og bærekraft III NO 10
ARK300 Arkitektur og bærekraft IV NO 15
DYR201 Atferd og stell NO 10
ZOOL310 Atferds- og populasjonsøkologi EN, NO 10
ZOOL250 Atferdsøkologi NO 10
NOVA-412 Automatisert feltfenotyping EN 5
BIO301 Avansert cellebiologi EN 10
LAD302 Avanserte 3D-verktøy for design og planlegging EN 5
BIO322 Avanserte emner i genomikk EN 10
HFA300 Avlsplanlegging EN 10
DYR211 Avsluttende klinisk praksis NO 16.5
B15-PV Bacheloroppgave EN, NO 15