Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret med start høsten 2019 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekodesorter i synkende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
AOS120 Markedsføring EN 5
AOS130 Innføring i organisasjonsteori NO 5
AOS230 Organisasjons- og ledelsespsykologi NO 5
AOS237 Foretaksstrategi NO 10
AOS240 Samfunnsvitenskapelig metode NO 5
AOS300 Mitt lederskap NO 5
AOS325 Moderne Organisasjoner NO 10
AOS334 Organisering av virksomheter (organisasjonsdesign) EN, NO 5
AOS335 Organisasjonsendringer NO 10
AOS336 Omdømmeledelse EN, NO 5
AOS337 Ledelse i kunnskapsorganisasjoner NO 10
AOS338 Strategisk HRM NO 5
AOS340 Kvalitativ metode NO 5
AOS341 Kvantitative metoder NO 5
BUS100 Grunnleggende bedriftsøkonomi NO 5
BUS101 Bedriften NO 5
BUS110 Finansregnskapet NO 10
BUS120 Personlig økonomi NO 5
BUS133 Excel for økonomer NO 5
BUS160 Skatterett for økonomer NO 5
BUS180 Globale utfordringer II. Dilemmaer og bedriftenes muligheter EN 5
BUS210 Økonomi- og virksomhetsstyring NO 10
BUS215 Årsregnskap NO 10
BUS216 Årsregnskap - spesielle regnskapsemner NO 5
BUS217 Regnskapsorganisering, regelverk og etikk NO 5
BUS220 Finansiering og investering NO 10
BUS230 Operasjonsanalyse NO 10
BUS240 Vareproduksjon og logistikk NO 10
BUS260 Skatte- og avgiftsrett NO 10
BUS311 Miljøledelse og bærekraftrapportering EN 5
BUS313 Strategisk økonomistyring EN, NO 10
BUS315 Corporate Finance and Valuation EN 10
BUS322 Finansielle investeringer og risikostyring EN 10
BUS323 Energi- og råvaremarkedsanalyse EN 10
BUS325 Obligasjoner, swapper og andre renteinstrumenter EN, NO 10
BUS326 Anvendt finansiell økonometri EN, NO 10
BUS327 Financial Bubbles, Crashes and Crisis EN 5
BUS332 Beslutningsanalyse og kapitalbudsjettering NO 10
BUS335 Selskapsstrategi - Fusjoner, oppkjøp og allianser EN 10
BUS340 Supply Chain Management NO 10
BUS360 Taxes, Inequality, and Sustainability I EN 5
BUS361 Taxes, Inequality, and Sustainability II EN, NO 5
ECN001 Forkurs i matematikk NO 0
ECN100 Innføring i samfunnsøkonomi NO 5
ECN101 Samfunnsøkonomi for miljø og utvikling EN 10
ECN102 Innføring i matematikk for økonomer NO 10
ECN110 Innføring i mikroøkonomi NO 5
ECN120 Innføring i makroøkonomi, del I NO 5
ECN122 Innføring i makroøkonomi, del II NO 5
ECN140 Økonomisk historie NO 5