Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2022 - 2023 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekodesorter i synkende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
AOS100-B Bærekraftig lederskap NO 7.5
AOS120 Markedsføring EN 5
AOS121-B Bærekraftig markedsføringsledelse NO 7.5
AOS130 Innføring i organisasjonsteori NO 5
AOS229-B Ledelses- og organisasjonspsykologi NO 7.5
AOS230 Organisasjons- og ledelsespsykologi NO 5
AOS234 Studenter i ledelse - Spesialkurs for tillitsvalgte studenter NO 5
AOS235 Praktisk endringsledelse NO 5
AOS236 Bærekraftledelse EN 10
AOS237 Foretaksstrategi NO 10
AOS238-B Bærekraftige strategier NO 7.5
AOS240 Samfunnsvitenskapelig metode NO 5
AOS300 Mitt lederskap NO 5
AOS325 Moderne organisasjoner EN 10
AOS334 Organisering av virksomheter (organisasjonsdesign) EN, NO 5
AOS335 Endring i virksomheter NO 10
AOS337 Ledelse i kunnskapsorganisasjoner NO 10
AOS340 Kvalitativ metode EN 5
AOS341 Kvantitative metoder NO 5
AOS345 Effektiv skriftlig kommunikasjon NO 5
BIOEC300 Introduksjon til bioøkonomi og biobasert verdiskapning NO 10
BIOEC310 Innovasjon i biobaserte næringer NO 5
BIOEC320 Internship NO 10
BIOEC350 Biologisk produksjon, industrielle prosesser og markeder EN, NO 10
BUS100 Grunnleggende bedriftsøkonomi NO 5
BUS100F Grunnleggende bedriftsøkonomi - Nettversjon NO 5
BUS101 Bedriftsøkonomiske sammenhenger NO 5
BUS110 Finansregnskap og regnskapsanalyse NO 10
BUS113-B Finansregnskap med bærekraftrapportering NO 7.5
BUS120 Personlig økonomi NO 5
BUS133 Excel for økonomer NO 5
BUS133F Excel for økonomer - Nettversjon NO 5
BUS134-B Excel i økonomisk virksomhetsstyring NO 7.5
BUS160 Skatterett for økonomer NO 5
BUS180 Globale utfordringer II. Miljø- og samfunnsmessige utfordringer i næringslivet EN 5
BUS210 Økonomi- og virksomhetsstyring NO 10
BUS215 Årsregnskap NO 10
BUS216 Årsregnskap - spesielle regnskapsemner NO 5
BUS217 Regnskapsorganisering, regelverk og etikk NO 5
BUS220 Finansiering og investering NO 10
BUS230 Operasjonsanalyse NO 10
BUS234 Excel for viderekommende – effektive modeller for økonomisk virksomhetsstyring NO 5
BUS234F Excel for viderekommende – effektive modeller for økonomisk virksomhetsstyring - Nettversjon NO 5
BUS240 Vareproduksjon og logistikk NO 10
BUS260 Skatte- og avgiftsrett NO 10
BUS311 Miljøledelse og bærekraftrapportering EN 5
BUS313 Strategisk virksomhetsstyring NO 10
BUS315 Foretaksfinans og verdsetting NO 10
BUS316 Activity Based Costing (ABC) og økonomisk virksomhetsstyring NO 5
BUS322 Finansielle investeringer og risikostyring EN 10