Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret med start høsten 2018 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekodesorter i synkende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
AOS120 Markedsføring NO 5
AOS130 Innføring i organisasjonsteori NO 5
AOS230 Organisasjons- og ledelsespsykologi NO 5
AOS237 Foretaksstrategi NO 10
AOS240 Samfunnsvitenskapelig metode NO 5
AOS320 Institusjonelle perspektiver på organisasjoner NO 5
AOS325 Moderne Organisasjoner NO 10
AOS333 Organisasjonsteori NO 5
AOS334 Organisering av virksomheter (organisasjonsdesign) EN, NO 5
AOS335 Organisasjonsendringer NO 10
AOS336 Omdømmeledelse EN, NO 5
AOS337 Ledelse i kunnskapsorganisasjoner NO 10
AOS338 Strategisk HRM NO 5
AOS340 Kvalitativ metode NO 5
BUS100 Grunnleggende bedriftsøkonomi NO 5
BUS110 Eksternregnskap NO 10
BUS120 Personlig økonomi NO 5
BUS133 Excel for økonomer NO 5
BUS160 Skatterett for økonomer NO 5
BUS180 Globale utfordringer - bedriftenes samfunnsansvar EN 5
BUS204 Introduksjon til atferdsøkonomi NO 5
BUS210 Driftsregnskap og budsjettering NO 10
BUS215 Årsregnskap NO 10
BUS216 Årsregnskap - spesielle regnskapsemner NO 5
BUS217 Regnskapsorganisering, regelverk og etikk NO 5
BUS218 Offentlig regnskap og budsjettering NO 5
BUS220 Finansiering og investering NO 10
BUS230 Operasjonsanalyse NO 10
BUS240 Vareproduksjon og logistikk NO 10
BUS260 Skatte- og avgiftsrett NO 10
BUS280 Privat- og næringsforsikringer NO 5
BUS306 Vekst- og konkurransestrategier EN, NO 10
BUS311 Miljøledelse og bærekraftrapportering EN 5
BUS313 Lønnsomhetsanalyser og vekststrategier EN, NO 10
BUS314 Virksomhetsstyring NO 5
BUS315 Foretaksfinans og verdivurdering EN 10
BUS320 Empiriske analyser av finans- og varemarkeder II EN, NO 7.5
BUS322 Finansielle investeringer og risikostyring EN 10
BUS323 Energi- og råvaremarkedsanalyse EN 10
BUS325 Obligasjoner, swapper og andre renteinstrumenter EN, NO 10
BUS326 Anvendt finansiell økonometri EN, NO 10
BUS332 Beslutningsanalyse og kapitalbudsjettering NO 10
BUS340 Integrert logistikk NO 10
BUS360 Skatteøkonomi EN 10
ECN001 Forkurs i matematikk NO 0
ECN100 Innføring i samfunnsøkonomi NO 5
ECN101 Samfunnsøkonomi for miljø og utvikling EN 10
ECN102 Innføring i matematikk for økonomer NO 10
ECN110 Innføring i mikroøkonomi NO 5
ECN120 Innføring i makroøkonomi, del I NO 5