Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2022 - 2023 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekodesorter i synkende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
AQF200 Primærproduksjon - akvakultur og fiskeri EN 7.5
AQF210 Marine næringsmiddelressurser, prosessering og teknologi EN 7.5
AQF220 Sjømat, trygghet og helseeffekter EN 7.5
AQF231 Marinressurser - forskning og innovasjon EN 7.5
AQP211 Produksjonsteknikk i akvakultur EN 10
AQP350 Planlegging og design av intensive fiskeoppdrettsanlegg EN 10
AQT251 Laboratoriekurs i internasjonal akvakultur EN 5
AQT254 Grunnleggende akvakulturteknikk EN 5
ARK100 Arkitektur og bærekraft I NO 10
ARK110 Arkitektur og bærekraft II NO 10
ARK200 Arkitektur og bærekraft III NO 10
ARK300 Arkitektur og bærekraft IV NO 15
DAT110 Innføring i dataanalyse og -visualisering NO 10
DAT121 Datavitenskap innføringsemne EN 5
DAT200 Anvendt maskinlæring EN 10
DAT300 Anvendt dyplæring EN 10
DAT310 Moderne multivariate metoder NO 5
DAT320 Analyse av sekvensielle data og tidsseriedata EN 10
DAT390 Seminar i datavitenskap EN 10
FYS007 Forkurs i fysikk NO 0
FYS100 Fysikk og natur NO 10
FYS101 Mekanikk NO 10
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme NO 10
FYS102A Fysikk for bioteknologer NO 5
FYS103 Måleteknikk og dataanalyse NO 5
FYS110 Statikk NO 5
FYS140 Klimaendringer, bærekraft og tilpasninger NO 5
FYS141 Meteorologi for bærekraftig samfunnsutvikling NO 5
FYS155 Laboratoriekurs i fysikk NO 5
FYS203 Interaction of light and matter, laboratory EN 5
FYS230 Elektroteknikk NO 10
FYS235 Elektronikk NO 5
FYS236 Elektrodynamikk EN, NO 5
FYS241 Miljøfysikk NO 10
FYS245 Kvantefysikk NO 10
FYS251 Varmeoverføring og energi NO 5
FYS252 Termodynamikk og statistisk fysikk EN 10
FYS252A Anvendt termodynamikk EN 5
FYS272 Energifysikk NO 10
FYS301 Optiske effekter i materialer EN, NO 10
FYS301 Spectroscopy of Biological Materials and Data Analysis EN 10
FYS373 Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering EN 10
FYS374 Elektrokjemisk energikonvertering EN 10
FYS375 Energiteknologi laboratorium NO 10
FYS376 Solenergi NO 10
FYS377 Digitale elektriske kraftsystemer NO 10
FYS388 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
FYS401 Spectroscopy of Biological Materials and Data Analysis EN 10
FYS401 Optiske effekter i materialer EN 10
FYS473 Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering EN 10