Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2020 - 2021 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
JUS100 Juridisk metode og norsk rettssystem NO 5
JUS220 Miljøforvaltningsrett NO 5
JUS201 Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett NO 5
JUS110 Innføring i eiendomsjus NO 5
JUS103 Forretningsjus II NO 5
JUS102 Forretningsjus I NO 5
JORD231 Gjødslingsplanlegging NO 5
JORD213 Kjemiske og fysiske jordanalyser EN, NO 5
AOS130 Innføring i organisasjonsteori NO 5
LAA221 Profesjonskurs I. Anbuds- og prosjektdokumenter NO 5
KJB201 Laboratoriekurs i biokjemi NO 5
KJB320 Proteomikk I EN, NO 5
KJM353 Radioøkologi EN 5
LAA110 IMPULS NO 5
LAA207 Universell utforming NO 5
LAA211 Hagekunstens og landskapsarkitekturens historie NO 5
LAA327 Fordypning i LAA307 - planlegging av gravplasser NO 5
LAD100 Introduksjon til digitale verktøy EN, NO 5
LAD102 GIS - praktisk introduksjon NO 5
LAD103 Kartografi og geodatakilder i planlegging NO 5
LAD203 Digital 3D-Planlegging NO 5
LAD302 Avanserte 3D-verktøy for design og planlegging EN 5
LAFT210 Tegning - et visuelt språk NO 5
LNG250 Akademisk skriving NO 5
JORD160 Introduksjon om jord NO 5
JORD212 Jordanalyse NO 5
AOS120 Markedsføring EN 5
JORD101 Jordlære NO 5
FYS155 Laboratoriekurs i fysikk NO 5
GMFO310 Nærfotogrammetri NO 5
GMBB201 Bildebehandling i geomatikk EN, NO 5
GMBB100 Bildebruk i geomatikk NO 5
GLA301 Introduction to Landscape Architecture for Global Sustainability EN 5
GEO221 Hydrogeologi - feltkurs EN, NO 5
GEO211 Kvartærgeologisk feltkurs NO 5
FYS252A Anvendt termodynamikk EN 5
FYS251 Varmeoverføring og energi NO 5
FYS236 Elektrodynamikk EN 5
FYS235 Elektronikk NO 5
FYS161 Meteorologi og klima NO 5
FYS160 Lokal- og mikrometeorologi NO 5
FYS110 Statikk NO 5
GMGI102 Geografiske informasjonssystemer, grunnlag NO 5
FYS103 Måleteknikk og dataanalyse NO 5
FYS102A Fysikk for bioteknologer NO 5
FORN350 Ressurser i kretsløp - bærekraftig forvaltning av avfallsressurser NO 5
FORN240 Energidistribusjon- og -lagringssystemer EN 5
FORN230 Energipolitikk og energimarkeder NO 5
FMI330 Effekter og biomarkørmetoder i toksikologi EN 5
FHV353 Prosjektplan masteroppgave i folkehelsevitenskap EN, NO 5