Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2020 - 2021 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavnsorter i synkende rekkefølge Undervises på Studiepoeng
B15-LI Bacheloroppgave NO 15
B15-HV Bacheloroppgave 15
B15-KJEMI Bacheloroppgave EN, NO 15
LAA214 Bebyggelse og landskap NO 15
PHI301 Bedriftens samfunnsansvar - etikk for næringslivet EN 5
HFX205 Beiteøkologi og beitebruk NO 5
FYS488 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
FYS388 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
HFX315 Besetningsstyring EN 10
BUS332 Beslutningsanalyse og kapitalbudsjettering NO 10
FEP202 Betydningen av insekter og sopper i skogen NO 5
NATF300 Bevaringsbiologi EN 5
INF250 Bildeanalyse EN, NO 10
GMBB201 Bildebehandling i geomatikk EN, NO 5
GMBB100 Bildebruk i geomatikk NO 5
FORN310 Bioenergi NO 10
BIO340 Bioetikk EN, NO 5
BIO337 Biogassteknologi EN, NO 5
BIN420 Bioinformatikk for funksjonell meta-omikk EN 5
KJB200 Biokjemi NO 10
STIN100 Biologisk data-analyse NO 10
HFA303 Biologiske aspekter i husdyravlen EN, NO 5
NOVA-302 Biologiske konsekvenser av seleksjon EN 5
NOVA-410 Biologiske konsekvenser av seleksjon EN 5
HFA401 Biometriske metoder i husdyravl EN, NO 10
BIO235 Bioteknologi og kjemi i næringslivet NO 5
PHI201 Biovitenskap, etikk og miljøfilosofi NO 5
HFX208 Birøkt NO 5
LAA340 Blå og grønne strukturer i urbane områder NO 20
MATH100 Brukerkurs i matematikk NO 10
APL103 By- og regionplanleggingens historie og fagtradisjon NO 15
TBA280 Bygg og miljø NO 10
TBA270B Bygningsadministrasjon og prosjektledelse NO 5
TBA270 Bygningsadministrasjon og prosjektledelse NO 10
TBA331 Bygningsfysisk simulering NO 10
TBA100 Bygningshistorie NO 5
TBA160 Bygningsplanlegging I med DAK NO 10
TBA261 Bygningsplanlegging II NO 10
TBA310 Bygningsplanlegging III NO 15
LAA341 Bylandskapet som sosial arena NO 20
SDP420 Bymorfologi som interdisiplinær tilnærming til studier i byplanlegging og byutvikling EN 5
INN271 Bærekraftig entreprenørskap NO 5
INN360 Bærekraftig forretningsmodellinnovasjon EN 25
LAA231 Bærekraftig grøntanleggsforvaltning - landskapsplanleggeren som influenser NO 10
HFX255 Bærekraftig melk og kjøttproduksjon på storfe NO 10
BUS328 Bærekraftige finansielle investeringer EN 5
AQN351 Bærekraftige fôrråvarer EN 5
SDG200 Bærekraftige matproduksjonssystemer NO 5
PJH300 Bærekraftige produksjonssystemer EN, NO 15
SDG300 Bærekraftsmål i matsystemer med planter og dyr EN 5