Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2020 - 2021 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises påsorter i synkende rekkefølge Studiepoeng
BIN310 Utvalgte emner i genomanalyse EN, NO 10
BIN315 Utvalgte emner i funksjonell genomikk EN 10
BIN420 Bioinformatikk for funksjonell meta-omikk EN 5
BINT300 Internship plantevitenskap EN, NO 10
BINT301 Internship husdyrvitenskap EN, NO 10
BINT302 Internship akvakultur EN, NO 10
BINT303 Internship fôrteknologi EN, NO 10
BIO100 Cellebiologi NO 5
BIO101 Introduksjon i bioteknologi og kjemi NO 5
BIO120 Genetikk introduksjonskurs NO 10
BIO130 Generell mikrobiologi I NO 5
BIO140 Innføringsemne i biologi NO 5
BIO200 Molekylærgenetikk i eukaryoter NO 5
BIO210 Molekylærbiologi NO 10
BIO211 Laboratorieøvelser i molekylærbiologi NO 5
BIO223 Evolusjonsbiologi NO 10
BIO230 Generell mikrobiologi II NO 10
BIO233 Eksperimentell miljømikrobiologi NO 10
BIO234 Miljømikrobiologi NO 5
BIO235 Bioteknologi og kjemi i næringslivet NO 5
BIO244 Plantebioteknologi: Celle- og vevskultur og genmodifisering EN, NO 5
BIO246 Semesteroppgave i plantebioteknologi/ planteforedling EN, NO 5
BIO248 Planteforedling NO 10
BIO300 Mikroskopiteknikker EN, NO 10
BIO301 Avansert cellebiologi EN 10
BIO314 Fiskens fysiologi og tilpasninger EN, NO 5
BIO320 Utviklingsbiologi EN, NO 5
BIO321 Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon EN 10
BIO322 Molekylær genomanalyse EN, NO 10
BIO324 Plantenes tilpasning EN, NO 10
BIO325 CRISPR genome editing EN 10
BIO326 Genomsekvensering; verktøy og analyser EN, NO 10
BIO330 Mikrobiell økologi og fysiologi EN, NO 10
BIO332 Eksperimentell molekylær mikrobiologi EN, NO 10
BIO334 Virologi EN, NO 5
BIO335 Anvendt biokatalyse og bioraffinering EN, NO 5
BIO336 Mykologi EN, NO 5
BIO337 Biogassteknologi EN, NO 5
BIO340 Bioetikk EN, NO 5
BIO350 RNA in situ RNA Hybridisering EN, NO 5
BIO351 Genetisk modifiserte planter - case studier EN, NO 5
BIO420 Utviklingsbiologi med fordypning EN, NO 10
BIO421 Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon EN 15
BOT100 Plantediversitet NO 5
BOT130 Grunnleggende plantefysiologi NO 5
BOT200 Plantefysiologi EN, NO 10
BOT201 Produksjonsfysiologi EN, NO 5
BOT210 Moser og laver - floristikk og økologi NO 5
BOT230 Planteøkologi og diversitet NO 10
BOT240 Økofysiologi hos planter EN, NO 10