Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2020 - 2021 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
SPE-B-HV Spesialpensum 0
FRIE-VETFORS Muntlig presentasjon 0
FRIE-VETFOR2 Forelesning 0
FRIE-VETFOR3 Nettkurs 0
FRIE-VETFOR4 Fritt emne 0
FRIE-VETFOR4 Fritt emne 0
MATH007 Forkurs i matematikk for MATH100 og MATH111 NO 0
FRIE-VETFOR5 Fritt emne 0
FYS007 Forkurs i fysikk NO 0
SPE-M-VM Spesialpensum 0
PPRA200 Praksisopplæring i 2. studieår LUR NO 0
PPRA201 Praksisopplæring i 3. studieår LUR NO 0
KJM007 Forkurs i kjemi NO 0
PPRA300 Praksisopplæring NO 0
PPRA301 Praksisopplæring - LUR NO 0
SPE-B-MINA Spesialpensum 0
VET323 Påsitterpraksis NO 0
FRIE-VETFOR6 Populærvitenskapelig artikkel 0
SPE-M-RB Spesialpensum 0
SPE-M-BIOTEK Spesialpensum 0
SPE-M-KJEMI Spesialpensum 0
TEST-TP-OPPM Test timeplan oppmøte 0
SPE-M-MAT Spesialpensum 0
VET403 Vitenskapelig publisering EN 1
VET340 Vilt og eksotiske dyr EN, NO 1
VET339 Forsøksdyrlære NO 1
VET342 Klinisk kommunikasjon, psykisk helse og klinikkdrift 1.5
VET353-4 Dyrevelferd 4 1.5
VET352-6 Kjøttkontroll 1.5
VET320 Forsøksplanlegging og oppgaveskrivning NO 1.5
VET352-5 Klinisk kommunikasjon, psykisk helse og klinikkdrift NO 1.5
VET335 Forsøksdyrlære NO 1.5
VET353-2 Dyrevelferd 2 NO 1.5
VET352-2 Vitenskapelig metode og veterinær samfunnsmedisin NO 1.5
VET322 Smittevern NO 1.5
HFH255 Hestevitenskap NO 10
TBA160 Bygningsplanlegging I med DAK NO 10
GMFO320 Flybåren laserskanning NO 10
GMFO205 Fotogrammetri 2 NO 10
HFE414 Eksperimentell dyreernæring og fysiologi EN, NO 10
STIN100 Biologisk data-analyse NO 10
GEO300 Videregående hydrogeologi EN, NO 10
GMFO120 Fotogrammetri 1 NO 10
GMGD222 Anvendt satellittgeodesi NO 10
HFX132 Husdyrbiologi NO 10
GMBB300 Fjernmåling, rastergrafikk og landskapsvisualisering EN, NO 10
GEO310 Paleomiljø og klimaendringer EN 10
HFX201 Fysiologi NO 10
GLA303 Landskap i en globalisert verden: Historiske og teoretiske perspektiver EN 10
GMGD200 Geodesi NO 10