Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2020 - 2021 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavnsorter i stigende rekkefølge Undervises på Studiepoeng
SKOG340 Skoglig driftsteknikk og logistikk II NO 10
SKOG240 Skoglig driftsteknikk og logistikk NO 10
SKOG250 Skogforvaltning - øvingskurs i tverrfaglig analyse NO 10
SKOG100 Skogforvaltning NO 10
SKOG200 Skogens biologi, økologi og produksjon NO 5
SKOG220 Skogbehandling NO 10
BUS160 Skatterett for økonomer NO 5
BUS260 Skatte- og avgiftsrett NO 10
AQF220 Sjømat, trygghet og helseeffekter EN 7.5
THT280 Separate avløpsanlegg - Planlegging, prosjektering og vurdering av virkning EN, NO 15
MVI340 Sensorisk analyse og forbrukeraksept EN, NO 5
MVI240 Sensorisk analyse EN, NO 5
FYS390 Seminar i fysikk EN 10
DAT390 Seminar i datavitenskap EN 10
PJH260 Semesteroppgave produksjonsfag NO 5
PJH360 Semesteroppgave i planteproduksjon EN, NO 5
BIO246 Semesteroppgave i plantebioteknologi/ planteforedling EN, NO 5
BUS335 Selskapsstrategi - Allianser, fusjoner og oppkjøp EN 10
GMGD320 Satellittgeodesi - analyse NO 10
PLV330 Samspill mellom planter og insekter EN 5
ECN271 Samfunnsøkonomisk prosjektanalyse og verdsetting av miljøgoder EN 10
ECN101 Samfunnsøkonomi for miljø og utvikling EN 10
AOS240 Samfunnsvitenskapelig metode NO 5
REIS310 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode for naturbasert reiseliv, friluftsliv og naturforvaltning NO 5
EDS389 Ruling the world by numbers: knowledge and politics in international development EN 5
BIO350 RNA in situ RNA Hybridisering EN, NO 5
VET352-7 Rettslære, samfunnsoppdraget i veterinær samfunnsmedisin og dyrevelferd 6
JUS310 Rettigheter i fast eiendom NO 10
ECOL350 Restaureringsøkologi EN 5
SKOG230 Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket NO 10
FORN350 Ressurser i kretsløp - bærekraftig forvaltning av avfallsressurser NO 5
EDS312 Research Methods EN 15
THT310 Renseteknologi for vann- og avløp: videregående kurs EN 15
THT271 Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs EN 10
EDS425 Renewable energy development and its contestation EN 5
EDS376 Religion, politikk og Islam EN 10
REIS200 Reiseliv EN 5
HFX204 Reindrift NO 5
TEL240 Reguleringsteknikk og automasjon NO 10
STAT200 Regresjon EN 5
BUS217 Regnskapsorganisering, regelverk og etikk NO 5
LAA361 Regional landskapsplanlegging og lokalsamfunnsutvikling - modul I NO 10
LAA360 Regional landskapsplanlegging og lokalsamfunnsutvikling NO 20
MATH290 Reell analyse EN 10
SDP405 Rammer for PhD-studiet EN 5
KJM353 Radioøkologi EN 5
KJM350 Radiokjemi EN, NO 10
VET323 Påsitterpraksis NO 0
HFE306 Påbygning fôrteknologi EN 5
KJB420 Proteomikk II EN, NO 10