Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2020 - 2021 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavnsorter i stigende rekkefølge Undervises på Studiepoeng
ECN401 Temaer innen miljøøkonomi II EN 10
ECN400 Temaer innen miljøøkonomi I EN 5
TMP160 Teknisk design NO 5
LAFT210 Tegning - et visuelt språk NO 5
BUS361 Taxes, Inequality, and Sustainability II EN, NO 5
BUS360 Taxes, Inequality, and Sustainability I EN 5
DYR206 Sykdomslære og dyrepleie NO 25
PLV200 Sykdommer, skadedyr og ugras i jord- og hagebruk NO 15
FEP201 Sykdommer og skadedyr på trær NO 5
EDS306 Sustainability Science: Ecological, Social, and Economic Dimensions EN 10
BUS340 Supply Chain Management EN, NO 10
HET301 Stressbiologi og dyrevelferd NO 10
BUS313 Strategisk virksomhetsstyring NO 10
AOS338 Strategisk HRM NO 5
APL260 Store europeiske byer NO 5
LAA200 Stedsutvikling og romlig analyse EN, NO 15
EDS378 Statsbygging, sikkerhet og utvikling i sårbare og konfliktutsatte stater. Case: Afghanistan EN 5
ECN303 Statistiske metoder for politikkvirkninger EN 5
STAT351 Statistisk teori EN 10
STIN300 Statistisk programmering i R EN, NO 5
BIN300 Statistisk genomforskning EN 10
VET352-3 Statistikk, epidemiologi, veterinær samfunnsmedisin og kollegakommunikasjon NO 7.5
STAT100 Statistikk NO 10
FYS110 Statikk NO 5
EDS387 Stat og sivilt samfunn i utvikling og miljøforvaltning i India EN 15
VET336 Spesiell patologi, innledende klinikk og dyrevelferd NO 27
VET314 Spesiell patologi NO 16.5
JUS322 Spesiell forvaltningsrett, skjønn og skjønnsprosess NO 5
SPE-M-MAT Spesialpensum 0
SPE-M-VM Spesialpensum 0
SPE-M-RB Spesialpensum 0
SPE-B-HV Spesialpensum 0
SPE-M-BIOTEK Spesialpensum 0
SPE-M-KJEMI Spesialpensum 0
SPE-B-MINA Spesialpensum 0
VU-KLI301 Spesialiseringskurs i klimagasser fra landbruket NO 5
FORN360 Solenergi - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger EN 10
FYS476 Solenergi NO 10
FYS376 Solenergi NO 10
HFX256 Småfe: avl, ernæring og etologi NO 5
VET315 Smådyr- og hestemedisin NO 17.5
VET322 Smittevern NO 1.5
VET420 Skriving av ph.d. avhandling EN, NO 2
EDS276 Skrivekurs EN 5
VET352-4 Skriftlig arbeid NO 12
SKS300 Skogøkologi EN, NO 10
SKOG101 Skogteknologi NO 5
SKOG303 Skogskjøtsel og skogproduksjon NO 10
SKOG210 Skogprodukter og materialteknologi NO 5
SKOG300 Skogplanlegging NO 10