Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2020 - 2021 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Avansert søk
Emnekode Emnenavnsorter i stigende rekkefølge Undervises på Studiepoeng
MVI276 Ølbrygging NO 5
INN200 Økonomistyring NO 5
ECN330 Økonomisk integrasjon og internasjonal handel EN 10
ECN140 Økonomisk historie NO 5
BUS210 Økonomi- og virksomhetsstyring NO 10
ECN306 Økonomi og bærekraft EN 5
ECN301 Økonometrisk metode EN 10
ECOL310 Økologiske effekter av globale miljøendringer EN 10
PØL100 Økologisk landbruk NO 5
ECOL201 Økologisk fordypningsoppgave EN, NO 5
ZOOL300 Økologisk entomologi EN, NO 10
MINA410 Økologi og radiobiologi EN 5
ECOL380 Økologi og forvaltning av elver og innsjøer EN 10
ECOL330 Økologi og bevaring av tropisk regnskog EN 5
BOT240 Økofysiologi hos planter EN, NO 10
BUS216 Årsregnskap - spesielle regnskapsemner NO 5
BUS215 Årsregnskap NO 10
PPFO401 Å være forskende deltaker. Samtale og kunnskaping gjennom kvalitativ metode EN 15
PPYD300 Yrkesdidaktikk i naturbruk NO 30
MTH300 Web-kurs: Planlegging og skriving av en masteroppgave EN, NO 5
KJM360 Vurdering av helse- og miljørisiko EN 10
FHV315 Vitenskapsteori og forskningsmetoder, folkehelsevitenskap NO 15
SDP415 Vitenskapsteori i studier av miljø, samfunnsutvikling og planlegging EN 5
PPAF400 Vitenskapsteori Aksjonsforskning EN, NO 10
VET403 Vitenskapelig publisering EN 1
VET352-1 Vitenskapelig metode, kommunikasjon og veterinær samfunnsmedisin NO 3
VET352-2 Vitenskapelig metode og veterinær samfunnsmedisin NO 1.5
VET351 Virveldyrets oppbygging og funksjon NO 20
ZOOL210 Virveldyr NO 10
BIO334 Virologi EN, NO 5
FORN300 Vind- og vannkraft - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger NO 10
NATF330 Viltforvaltning NO 10
NATF230 Viltbiologi og forvaltning NO 15
VET340 Vilt og eksotiske dyr EN, NO 1
VU-PPMD240 Videreutdanning i matematikk 2 - Problemløsing, tallteori og matematikkdidaktikk NO 15
VU-PPMD230 Videreutdanning i matematikk 2 - Lineær algebra og matematikkdidaktikk NO 15
INF200 Videregående programmering EN 10
GEO300 Videregående hydrogeologi EN, NO 10
ZOOL240 Videregående entomologi NO 10
VET341 Veterinær samfunnsmedisin, del 2 NO 4.5
NATF200 Vern og forvaltning av norsk natur NO 5
EIE222 Verdsetting av fast eiendom NO 10
BOT320 Vekst- og utviklingsfysiologi hos planter EN 10
PPVE210 Veiledningspedagogikk 2 NO 15
PPVE200 Veiledningspedagogikk 1 NO 15
PPVE400 Veiledning av master- og doktorgradstudenter EN, NO 5
LAA310 Vei og jernbane i landskapet NO 10
THT300 Vassdragsplanlegging og VA-systemer NO 15
FYS251 Varmeoverføring og energi NO 5
MVI261 Varme- og kuldeteknikk I EN 5