Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2019 - 2020 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
HFA400 Kvantitativ genetikk EN, NO 10
FYS272 Energifysikk NO 10
FYS474 Elektrokjemisk energikonvertering EN 10
FYS473 Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering EN 10
FYS401 Lys og biologisk materie EN 10
FYS390 Seminar i fysikk EN 10
FYS388 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
FYS377 Digitale elektriske kraftsystemer EN, NO 10
FYS376 Solenergi NO 10
FYS375 Energiteknologi, lab NO 10
FYS374 Elektrokjemisk energikonvertering EN 10
FYS373 Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering EN 10
FYS301 Lys og biologisk materie EN 10
FYS252 Termodynamikk og statistisk fysikk NO 10
FYS488 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
FYS245 Kvantefysikk NO 10
FYS241 Miljøfysikk NO 10
FYS230 Elektroteknikk NO 10
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme NO 10
FYS101 Mekanikk NO 10
FYS100 Fysikk og natur NO 10
FORN360 Solenergi - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger EN 10
FORN330 Analyser av fornybare energisystemer EN 10
FORN310 Bioenergi NO 10
FORN300 Vind- og vannkraft - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger NO 10
FORN220 Livsløpsvurdering - miljøeffekter av energi- og avfallssystemer NO 10
FYS476 Solenergi NO 10
GEN220 Genetisk grunnlag for biodiversitet EN 10
HFA304 Innavl, slektskap og optimale genetiske bidrag EN 10
GMGI300 Geografiske databasesystemer EN, NO 10
HFA301 Avlsverdiberegning EN 10
HFA300 Avlsplanlegging EN, NO 10
HFA200 Generell husdyravl NO 10
HET401 Individuelt PhD-emne i etologi EN, NO 10
HET301 Stressbiologi og dyrevelferd NO 10
HET300 Etologiske forskningsmetoder NO 10
HET210 Husdyrmiljø I NO 10
HET201 Husdyretologi og dyrevelferd NO 10
GMPE240 Parameterestimering NO 10
GMLM210 Anvendt geomatikk NO 10
GMGI350 Digital kartografi NO 10
GMGI210 Geografisk analyse og modellering NO 10
GEO100 Geologi NO 10
GMGD320 Satellittgeodesi - analyse NO 10
GMGD222 Anvendt satellittgeodesi NO 10
LAA231 Bærekraftig grøntanleggsforvaltning - landskapsplanleggeren som influenser NO 10
GMFO320 Flybåren laserskanning NO 10
GMFO205 Fotogrammetri 2 NO 10
GMFO120 Fotogrammetri 1 NO 10
GMBB300 Fjernmåling, rastergrafikk og landskapsvisualisering EN, NO 10