Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2019 - 2020 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
MVI382B Kornteknologi EN, NO 5
MVI386 Meieriteknologi øvingskurs EN, NO 5
MVI387 Ingredienser fra melk EN, NO 5
MVI392 Fordøyelsessystemets anatomi og fysiologi EN, NO 5
MVI393 Kjemisk mattrygghet EN, NO 5
MVI394 Molekylær ernæring EN, NO 5
MVI276 Ølbrygging NO 5
LAD100 Introduksjon til digitale verktøy EN, NO 5
MVI481 Kjøtt- råvare og teknologi EN, NO 5
MAST303 Planlegging av masteroppgaven ved Eiendom og Eiendomsutvikling NO 5
MINA302 Introduksjon til masterstudiet i miljø og naturressurser EN, NO 5
MINA410 Økologi og radiobiologi EN 5
MTH300 Web-kurs: Planlegging og skriving av en masteroppgave EN, NO 5
MATH131 Lineær algebra NO 5
MVI100 Introduksjon til matvitenskap og ernæring NO 5
MVI202 Matkjemi NO 5
MVI230 Matvaretrygghet og -hygiene NO 5
MVI240 Sensorisk analyse EN, NO 5
MAST302 Planlegging av masteroppgaven - landskapsarkitektur EN, NO 5
LAD102 GIS - praktisk introduksjon NO 5
MAST301 Planlegging av masteroppgaven for By- og regionplanlegging EN, NO 5
MAST300 Planlegging av masteroppgaven EN, NO 5
LNG250 Akademisk skriving NO 5
MVI250 Emballeringsteknologi NO 5
LAFT210 Tegning - et visuelt språk NO 5
LAD302 Avanserte 3D-verktøy for design og planlegging EN 5
LAD203 Digital 3D-Planlegging NO 5
MVI261 Varme- og kuldeteknikk I EN 5
LAD103 Kartografi og geodatakilder i planlegging NO 5
AOS130 Innføring i organisasjonsteori NO 5
KJB320 Proteomikk I EN, NO 5
HFX219 Forsøksdyrlære NO 5
IND230 Kvalitetsstyring NO 5
INN210 Nyskaping NO 5
INN200 Økonomistyring NO 5
TBA223 Konstruksjonsteknikk betong NO 5
NOVA-302 Biologiske konsekvenser av seleksjon EN 5
NOVA-303 Hundeavl- og genetikk EN 5
INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling NO 5
IND300 Eksperter i team NO 5
IND240 Usikkerhetsstyring i prosjekt NO 5
NOVA-405 Epidemiologi og populasjonsgenetikk EN 5
INN310 Industrielle rettigheter EN 5
NOVA-406 Miljøsamarbeid og konflikthåndtering: Fornybar energi og fremvoksende arealbrukkonflikter EN 5
IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt NO 5
HFX407 Utslipp og mikrobiota: en vei til bærekraftig dyreproduksjon EN 5
NOVA-407 Hybrid inferens EN 5
HFX306 Fôring, sjukdom og produksjonssvikt hos storfe NO 5
HFX256 Småfe: avl, ernæring og etologi NO 5
NOVA-408 Flernivå modeller EN 5