Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2019 - 2020 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
STAT370 Utvalgte emner i statistikk. EN, NO 5
STIN300 Statistisk programmering i R EN, NO 5
EDS378 Peacebuilding in fragile and conflict affected states. Case studies of Afghanistan EN 5
TBA100 Bygningshistorie NO 5
TBA110 Frihåndstegning NO 5
EDS374A International Relations Theory EN 5
TBA201 Geoteknikk NO 5
EDS370 Kjønn og utvikling EN 5
FMI330 Effekter og biomarkørmetoder i toksikologi EN 5
SKOG102 Innføring i skogforvaltning NO 5
FYS251 Varmeoverføring og energi NO 5
REIS210 Naturveiledning NO 5
FYS236 Elektrodynamikk EN 5
FYS235 Elektronikk NO 5
PØL100 Økologisk landbruk NO 5
FYS161 Meteorologi og klima NO 5
FYS160 Lokal- og mikrometeorologi NO 5
FYS155 Laboratoriekurs i fysikk NO 5
FYS103 Måleteknikk og dataanalyse NO 5
FYS102A Fysikk for bioteknologer NO 5
REIS200 Reiseliv EN 5
REIS220 Arbeidslivspraksis for masterstudenter i naturbasert reiseliv NO 5
SKOG101 Skogteknologi NO 5
REIS310 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode for naturbasert reiseliv, friluftsliv og naturforvaltning NO 5
SDP405 Rammer for PhD-studiet EN 5
SDP406 Akademisk skriving og publisering EN 5
SDP415 Vitenskapsteori i studier av miljø, samfunnsutvikling og planlegging EN 5
FORN350 Ressurser i kretsløp - bærekraftig forvaltning av avfallsressurser NO 5
HFX208 Birøkt NO 5
SDP416 Kritisk realisme i miljø- utviklings- og planforskning EN 5
SDP420 Bymorfologi som interdisiplinær tilnærming til studier i byplanlegging og byutvikling EN 5
FORN240 Energidistribusjon- og -lagringssystemer EN 5
FORN230 Energipolitikk og energimarkeder NO 5
HFX207 Innføring i husdyrbruk og akvakultur i utviklingsland EN 5
NATF350 Interaksjoner mellom mennesker og vilt EN 5
HFX210 Fôranalyse i husdyrproduksjon NO 5
LAA110 IMPULS NO 5
LAA312 Seminar i landskapsarkitekturteori NO 5
MVI291 Kosthold og helse EN, NO 5
LAA270 Detaljplanlegging for gang, sykkel og kollektivtransport i byområder NO 5
LAA251 Romlig struktur og dynamikk, innføring NO 5
LAA221 Profesjonskurs I. Anbuds- og prosjektdokumenter NO 5
LAA211 Hagekunstens og landskapsarkitekturens historie NO 5
LAA207 Universell utforming NO 5
MVI321 Fermenteringsmikrobiologi EN, NO 5
MVI340 Sensorisk analyse og forbrukeraksept EN, NO 5
LAA327 Fordypning i LAA307 - planlegging av gravplasser NO 5
KJM353 Radioøkologi EN 5
KJM352 Stråling og strålevern EN, NO 5
MVI382A Alkoholholdig drikke EN, NO 5