Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2019 - 2020 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
PJH205 Urbant landbruk - semesteroppgave NO 5
GEO221 Hydrogeologi - feltkurs EN, NO 5
PJH251 Produksjon av utplantingsplanter av blomster og grønnsaker i veksthus EN, NO 5
PJH260 Semesteroppgave produksjonsfag NO 5
GMFO310 Nærfotogrammetri NO 5
GMBB201 Bildebehandling i geomatikk EN, NO 5
GMBB100 Bildebruk i geomatikk NO 5
PJH360 Semesteroppgave i planteproduksjon EN, NO 5
HFX204 Reindrift NO 5
GEO211 Kvartærgeologisk feltkurs NO 5
PLV330 Samspill mellom planter og insekter EN 5
PLV340 Ugras - biologi og samspill med kulturvekster EN, NO 5
PJH105 Urbant landbruk NO 5
PHI201 Biovitenskap, etikk og miljøfilosofi NO 5
NOVA-411 Holde baktarmen og hesten frisk EN 5
HFA304-B Innavl, slektskap og optimale genetiske bidrag EN 5
PPVE400 Veiledning av master- og doktorgradstudenter EN, NO 5
HFE306 Påbygning fôrteknologi EN 5
PAE305 Forskningsmetoder EN 5
HFE311 Lederskap innen bærekraftig fôrproduksjon 5
PAE304 Masteroppgave seminar EN 5
HFE203 Grovfôr NO 5
HFE202 Kraftfôr NO 5
HFA303 Biologiske aspekter i husdyravlen EN, NO 5
PJH102 Innføringsemne i plantevitenskap NO 5
HFX131 Introduksjon til norsk husdyr- og akvakulturprodukjson NO 5
HFX133 Utfordringer for framtidas matproduksjon NO 5
PHI300 Tverrfaglighet og ekspertuenighet i forskning på bærekraft EN 5
HFA251 Anvendt husdyravl i store og små populasjoner NO 5
NOVA-412 Automatisert feltfenotyping EN 5
PHI301 Bedriftens samfunnsansvar - etikk for næringslivet EN, NO 5
PHI401 Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi I EN 5
PHI404 Tverrfaglighet og ekspertuenighet i forskning på bærekraft EN 5
PPUB401 Perspektiver i naturfag- og teknologididaktikk EN 5
AOS120 Markedsføring EN 5
FYS252A Anvendt termodynamikk NO 5
STAT210 Forsøksplanlegging og variansanalyse EN 5
SKOG205 Inventering og ressurskartlegging NO 5
SKOG210 Skogprodukter og materialteknologi NO 5
FHV353 Prosjektplan masteroppgave i folkehelsevitenskap EN, NO 5
FHV314 Lokalt miljøretta helsevern NO 5
FEP202 Økologisk og økonomisk betydning av insekter og sopper i skogen NO 5
FEP201 Sykdommer og skadedyr på trær NO 5
SKOG305 Utvalgsbasert skogkartlegging NO 5
EIE280 Land rights NO 5
STAT200 Regresjon EN 5
EIE101 Innføring i eiendomsfag I NO 5
SKOG200 Skogens biologi, økologi og produksjon NO 5
EDS415 Kvalitative metoder i utviklingsstudier EN 5
EDS389 Ruling the world by numbers: knowledge and politics in international development EN 5