Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2019 - 2020 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
VET303 Populasjonsmedisin NO 9
VET334 Innledende klinikk og veterinær samfunnsmedisin NO 8.5
VET332 Prosjektrelatert retning NO 7.5
AQF210 Marine næringsmiddelressurser, prosessering og teknologi EN 7.5
AQF220 Sjømat, trygghet og helseeffekter EN 7.5
AQF231 Marinressurser - forskning og innovasjon EN 7.5
VET411 Introduksjon til veterinær epidemiologi EN 7.5
AQF200 Primærproduksjon - akvakultur og fiskeri EN 7.5
PAE301 Agroecology: Working with the Complexity of Farming Systems EN 7.5
VET305 Ernæringslære NO 7.5
VET313 Akvakultur og fiskesykdommer NO 7.5
TMPA220 Park- og grøntanleggsteknikk, nyanlegg og skjøtsel NO 7.5
LAA233 Profesjonskurs II. Kontrakt, anskaffelser og oppfølging NO 7.5
M60-IØ Masteroppgave 60
M60-HV Masteroppgave 60
M60-GEOM Masteroppgave 60
M60-FT Masteroppgave EN, NO 60
M60-EI Masteroppgave EN, NO 60
M60-ECOL Masteroppgave EN, NO 60
M60-BIOTEK Masteroppgave EN, NO 60
M60-BIOL Masteroppgave EN, NO 60
M60-KB Masteroppgave EN, NO 60
M60-AE Masteroppgave EN, NO 60
M60-ABG Masteroppgave EN, NO 60
M60-AA Masteroppgave EN, NO 60
M60-BA Masteroppgave 60
M60-BIAS Masteroppgave 60
M60-KJEMI Masteroppgave EN, NO 60
M60-NF Masteroppgave 60
M60-LA Masteroppgave 60
M60-VM Masteroppgave 60
M60-RAD Masteroppgave EN, NO 60
M60-PV Masteroppgave EN, NO 60
M60-VET Masteroppgave EN, NO 60
M60-MR Masteroppgave 60
M60-MPP Masteroppgave 60
M60-MINA Masteroppgave EN, NO 60
M60-MF Masteroppgave 60
M60-LUN Masteroppgave NO 60
M60-MAT Masteroppgave 60
VET433 Forskningsopphold: EN, NO 6
VET301 Dyrenes biologi NO 6
NOVA-301 Nordisk zoo-, villdyr- og naturforvaltningsmedisin - en One Health-tilnærming EN 6
VET433 Forskningsopphold: EN, NO 6
GMLM102 Grunnleggende landmåling NO 5
GMGM200 Geomatikk og samfunn NO 5
GMGI102 Geografiske informasjonssystemer, grunnlag NO 5
PJH241 Dyrking av potet NO 5
HFX205 Beiteøkologi og beitebruk NO 5
GMGD230 Marin geodesi NO 5