Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2019 - 2020 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
SPE-PHD-IMV Spesialpensum: 0
SPE-PHD-MINA Spesialpensum: 0
PPRA301 Praksisopplæring - LUR NO 0
SPE-PHD-KBM Spesialpensum: 0
SPE-PHD-KBM Spesialpensum: 0
SPE-PHD-KBM Spesialpensum: 0
SPE-PHD-LS Spesialpensum: 0
TEST-TP-OPPM Test timeplan oppmøte 0
SPE-PHD-MINA Spesialpensum: 0
SPE-PHD-IMT Spesialpensum: 0
KJM007 Forkurs i kjemi NO 0
MATH007 Forkurs i matematikk for MATH100 og MATH111 NO 0
SPE-PHD-NOR Spesialpensum: 0
SPE-PHD-REAL Spesialpensum: 0
SPE-PHD-REAL Spesialpensum: 0
SPE-PHD-REAL Spesialpensum: 0
SPE-PHD-IMT Spesialpensum: 0
AVHANDLING Avhandlingens tittel: 0
SPE-PHD-ILP Spesialpensum: 0
SPE-PHD-IHA Spesialpensum: 0
SPE-M-KJEMI Spesialpensum 0
PPRA300 Praksisopplæring NO 0
PPRA201 Praksisopplæring i 3. studieår LUR NO 0
SPE-M-BIOTEK Spesialpensum 0
PPRA200 Praksisopplæring i 2. studieår LUR NO 0
SPE-PHD-INA Spesialpensum: 0
SPE-PHD-IPV Spesialpensum: 0
SPE-PHD-KBM Spesialpensum: 0
SPE-PHD-KBM Spesialpensum: 0
ECN001 Forkurs i matematikk NO 0
FRIE-VETFOR2 Forelesning 0
FRIE-VETFOR3 Nettkurs 0
SPE-B-HV Spesialpensum 0
VET323 Påsitterpraksis NO 0
FRIE-VETFOR4 Fritt emne 0
FRIE-VETFOR5 Fritt emne 0
FRIE-VETFOR6 Populærvitenskapelig artikkel 0
FYS007 Forkurs i fysikk NO 0
SPE-PHD-KBM Spesialpensum: 0
VET340 Vilt og eksotiske dyr EN, NO 1
VET403 Vitenskapelig publisering EN 1
VET339 Differensieringskurs i Forsøksdyrlære NO 1
VET335 Forsøksdyrlære NO 1.5
VET342 Klinisk kommunikasjon, psykisk helse og klinikkdrift 1.5
VET322 Smittevern NO 1.5
VET320 Forsøksplanlegging og oppgaveskrivning NO 1.5
ZOOL310 Atferds- og populasjonsøkologi EN, NO 10
INF230 Datahåndtering og analyse EN, NO 10
HFX201 Fysiologi NO 10
HFE303 Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til enmagede dyr EN, NO 10