Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2019 - 2020 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavnsorter i synkende rekkefølge Undervises på Studiepoeng
B15-BIOL Bacheloroppgave EN, NO 15
B15-KJEMI Bacheloroppgave EN, NO 15
LAA214 Bebyggelse og landskap NO 15
BUS101 Bedriften NO 5
PHI301 Bedriftens samfunnsansvar - etikk for næringslivet EN, NO 5
HFX205 Beiteøkologi og beitebruk NO 5
FYS388 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
FYS488 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
BUS332 Beslutningsanalyse og kapitalbudsjettering NO 10
NATF300 Bevaringsbiologi EN 5
INF250 Bildeanalyse EN, NO 10
GMBB201 Bildebehandling i geomatikk EN, NO 5
GMBB100 Bildebruk i geomatikk NO 5
FORN310 Bioenergi NO 10
BIO340 Bioetikk EN, NO 5
BIO337 Biogassteknologi EN, NO 5
MINA300 Biogeokjemi, globale endringer EN, NO 10
BIN420 Bioinformatikk for funksjonell meta-omikk EN 5
KJB200 Biokjemi NO 10
STIN100 Biologisk data-analyse NO 10
HFA303 Biologiske aspekter i husdyravlen EN, NO 5
NOVA-302 Biologiske konsekvenser av seleksjon EN 5
NOVA-410 Biologiske konsekvenser av seleksjon EN 5
HFA401 Biometriske metoder i husdyravl EN, NO 10
PHI201 Biovitenskap, etikk og miljøfilosofi NO 5
HFX208 Birøkt NO 5
LAA340 Blå og grønne strukturer i urbane områder NO 20
MATH100 Brukerkurs i matematikk NO 10
APL103 By- og regionplanleggingens historie og fagtradisjon NO 15
TBA280 Bygg og miljø NO 10
TBA270 Bygningsadministrasjon og prosjektledelse NO 10
TBA331 Bygningsfysisk simulering NO 5
TBA100 Bygningshistorie NO 5
TBA160 Bygningsplanlegging I med DAK NO 10
TBA261 Bygningsplanlegging II NO 10
TBA310 Bygningsplanlegging III NO 15
LAA341 Bylandskapet som sosial arena NO 20
SDP420 Bymorfologi som interdisiplinær tilnærming til studier i byplanlegging og byutvikling EN 5
INN271 Bærekraftig entreprenørskap NO 5
INN360 Bærekraftig forretningsmodellinnovasjon EN 25
LAA231 Bærekraftig grøntanleggsforvaltning - landskapsplanleggeren som influenser NO 10
HFX255 Bærekraftig melk og kjøttproduksjon på storfe NO 10
NOVA-409 Bærekraftig nordisk og baltisk matteknologi, kvalitet og helse EN 5
PJH300 Bærekraftige produksjonssystemer EN, NO 15
BIO100 Cellebiologi NO 5
VET302 Cellebiologi NO 27
BUS315 Corporate Finance and Valuation EN 10
INF230 Datahåndtering og analyse EN, NO 10
LAD202 Datamodellering i 3D i landskapsarkitekturen NO 10
DAT121 Datavitenskap innføringsemne EN 5