Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret med start høsten 2017 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekode Emnenavnsorter i stigende rekkefølge Undervises på Studiepoeng
BIO121 Øvingsemne i genetikk NO 5
MVI276 Ølbrygging NO 5
INN200 Økonomistyring NO 5
ECN140 Økonomisk historie NO 5
ECN306 Økonomi og bærekraft EN 5
ECN301 Økonometrisk metode EN 10
ECOL310 Økologiske effekter av globale miljøendringer EN 10
FEP202 Økologisk og økonomisk betydning av insekter og sopper i skogen NO 5
PØL100 Økologisk landbruk NO 5
ECOL201 Økologisk fordypningsoppgave EN, NO 5
ZOOL300 Økologisk entomologi EN, NO 10
EDS350 Økologi og samfunn EN 10
MINA410 Økologi og radiobiologi EN 5
NATF240 Økologi og forvaltning av ferskvannsfisk NO 5
ECOL380 Økologi og forvaltning av elver og innsjøer EN 10
ECOL330 Økologi og bevaring av tropisk regnskog EN 5
BOT240 Økofysiologi hos planter EN, NO 10
BUS216 Årsregnskap - spesielle regnskapsemner NO 5
BUS215 Årsregnskap NO 10
PPFO401 Å være forskende deltaker. Samtale og kunnskaping gjennom kvalitativ metode EN 15
PPYD300 Yrkesdidaktikk i naturbruk NO 30
KJM360 Vurdering av helse- og miljørisiko EN 10
FHV315 Vitenskapsteori og forskningsmetoder, folkehelsevitenskap NO 15
ILP415 Vitenskapsteori i studier av samfunnsutvikling og planlegging EN 5
PPAF400 Vitenskapsteori Aksjonsforskning EN, NO 10
VET403 Vitenskapelig publisering EN 1
ZOOL210 Virveldyr NO 10
BIO334 Virologi EN, NO 5
BUS314 Virksomhetsstyring NO 5
FORN300 Vind- og vannkraft - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger NO 10
NATF330 Viltforvaltning NO 10
NATF230 Viltbiologi og forvaltning NO 15
VET340 Vilt og eksotiske dyr EN, NO 1
VL-ANED Videreutdanning lav anestesti NO 15
VL-OD Videreutdanning lav - Odontologi dpl NO 10
VU-PPMD280 Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk; modul 4 NO 10
VU-PPMD114 Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk; modul 3 del 2 NO 10
VU-PPMD113 Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk; modul 3 del 1 NO 10
VU-PPMD111 Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk - Modul 1 NO 15
VU-PPMD211 Videreutdanning i matematikk 2 - Flervariabel kalkulus og differensiallikninger med matematikkdidaktikk NO 15
VU-PPMD110 Videreutdanning i matematikk 1 - kalkulus med matematikkdidaktikk NO 15
INF200 Videregående programmering EN 10
GEO300 Videregående hydrogeologi EN, NO 10
ZOOL240 Videregående entomologi NO 10
VET341 Veterinær samfunnsmedisin, del 2 NO 4.5
NATF200 Vern og forvaltning av norsk natur NO 5
EIE222 Verdsetting av fast eiendom NO 10
BOT320 Vekst- og utviklingsfysiologi hos planter EN 15
BOT320 Vekst- og utviklingsfysiologi hos planter EN 10
BUS306 Vekst- og konkurransestrategier EN, NO 10