Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret med start høsten 2017 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Emnekodesorter i synkende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
BIN210 Introduksjon i bioinformatikk NO 10
BIN300 Statistisk genomforskning EN 10
BIN310 Utvalgte emner i genomanalyse EN, NO 10
BIN315 Utvalgte emner i funksjonell genomikk EN, NO 10
BIN420 Bioinformatikk for funksjonell metagenomikk EN 5
BIO100 Cellebiologi NO 5
BIO101 Introduksjon i bioteknologi og kjemi NO 5
BIO120 Genetikk introduksjonskurs NO 5
BIO121 Øvingsemne i genetikk NO 5
BIO130 Generell mikrobiologi I NO 5
BIO140 Innføringsemne i biologi NO 5
BIO200 Molekylærgenetikk i eukaryoter NO 5
BIO210 Molekylærbiologi NO 10
BIO211 Laboratorieøvelser i molekylærbiologi NO 5
BIO223 Populasjonsgenetikk og molekylær økologi EN, NO 5
BIO230 Generell mikrobiologi II NO 10
BIO233 Eksperimentell miljømikrobiologi NO 10
BIO244 Plantebioteknologi: Celle- og vevskultur og genmodifisering EN, NO 5
BIO245 Plantebioteknologi: Genomikk og foredling NO 5
BIO246 Semesteroppgave i plantebioteknologi/ planteforedling EN, NO 5
BIO247 Matplantenes biologi og mangfold NO 5
BIO300 Mikroskopiteknikker EN, NO 10
BIO301 Avansert cellebiologi EN, NO 10
BIO320 Utviklingsbiologi EN, NO 5
BIO321 Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon EN 10
BIO322 Molekylær genomanalyse EN, NO 10
BIO323 Evolution in Host-Pathogen Systems; Plant Breeding for Resistance EN 5
BIO324 Plantenes tilpasning til klima og forurensning EN, NO 10
BIO330 Mikrobiell økologi og fysiologi EN, NO 10
BIO332 Eksperimentell molekylær mikrobiologi EN, NO 10
BIO334 Virologi EN, NO 5
BIO335 Anvendt biokatalyse og bioraffinering EN, NO 5
BIO336 Mykologi EN, NO 5
BIO340 Bioetikk EN, NO 5
BIO350 RNA in situ RNA Hybridisering EN, NO 5
BIO351 Genetisk modifiserte planter - case studier EN, NO 5
BIO420 Utviklingsbiologi med fordypning EN, NO 10
BIO421 Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon EN 15
BIO422 Nordisk forskerkurs i planteforedling EN 5
BOT100 Plantediversitet NO 5
BOT130 Grunnleggende plantefysiologi NO 5
BOT200 Plantefysiologi EN, NO 10
BOT201 Produksjonsfysiologi EN, NO 5
BOT210 Moser og laver - floristikk og økologi NO 5
BOT230 Planteøkologi og diversitet NO 10
BOT240 Økofysiologi hos planter EN, NO 10
BOT270 Kartlegging av natur NO 10
BOT320 Vekst- og utviklingsfysiologi hos planter EN 10
BOT320 Vekst- og utviklingsfysiologi hos planter EN 15
BOT340 Fotobiologi EN, NO 10