Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2016 - 2017 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Avansert søk
Emnekodesorter i stigende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
ZOOL310 Atferds- og populasjonsøkologi EN, NO 10
ZOOL300 Økologisk entomologi EN, NO 10
ZOOL250 Atferdsøkologi NO 10
ZOOL240 Videregående entomologi NO 10
ZOOL220 Insekter og edderkoppdyr NO 5
ZOOL210 Virveldyr NO 10
ZOOL100 Generell zoologi NO 5
VU-VET310 Veterinæren og det moderne storfehold - modulkurs i storfemedisin for praktiserende veterinærer NO 10
VU-STAT100 Statistikk NO 10
VU-PPUV210 Utforsking av vitensentre - II NO 15
VU-PPMD280 Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk; modul 4 NO 10
VU-PPMD114 Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk; modul 3 del 2 NO 10
VU-PPMD113 Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk; modul 3 del 1 NO 10
VU-PPMD111 Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk - Modul 1 NO 15
VU-PPMD101 Videreutdanning i matematikk 1 - Envarialbel kalkulus og statistikk NO 15
VU-PJH252 Planteproduksjon i veksthus - II NO 5
VU-MVI390 Kvalitet på ferskmelk NO 10
VU-MVI387 Moderne melkeforedling NO 10
VU-LAA330 Etter - og videreutdanningskurs i grøntanleggsforvaltning NO 5
VU-JUS300 Utredning av planer og tiltak NO 5
VU-HET102 Etologi hos hund, katt og hest NO 5
VU-EIE376 Eiendom fra A til Å NO 7.5
VU-EIE363 Prosjektutvikling, kalkyler og risiko, master NO 7.5
VU-EIE276 Eiendom fra A til Å NO 7.5
VU-EIE270 Eiendomsforståelse for planbehandlere og arealplanleggere NO 7.5
VU-EIE263 Prosjektutvikling, kalkyler og risiko, bachelor NO 7.5
VU-EIE262 Eiendom og jus NO 7.5
VU-APL380 Regionalplanlegging og byutvikling NO 10
VU-AKUD150 Akutt- og intensivkurs for dyrepleiere NO 10
VL-REHAB Rehabilitering og fysioterapi for hund og katt NO 30
VL-OD Videreutdanning lav - Odontologi dpl NO 10
VL-ANED Videreutdanning lav anestesti NO 15
VH-NEVRPSYK Nevropsykologi og psykofarmakologi NO 5
VH-LAB Laboratory Animal Science For Research Workers NO 6
VH-ALVSMSYK Alvorlige smitsomme sykdommer NO 5
VETFORSK414 Anvendt statistikk for eksperimentelle- og laboratoriestudier i veterinærvitenskap EN, NO 5
VETFORSK411 Introduksjon til veterinær epidemiologi 10
VETFORSK410 Introduksjon til biostatistikk EN 10
VETFORSK403 Vitenskapelig publisering 1
VETFORSK400 Introduksjon til etiske og vitenskapsfilosofiske perspektiver i biomedisinsk forskning EN 5
VETFORSK360 Laboratory Animal Science for Research Workers EN 6
VETFORS362-1 Midtveisevaluering 30
VETFORS361-4 Seminar 4 1
VETFORS361-3 Seminar 3 1
VETFORS361-2 Seminar 2 1
VETFORS361-1 Seminar 1 1
VETF361 Forskerlinjens seminarserie NO 4
VET432 Presentasjon i internasjonalt forum NO 3
VET432 Presentasjon i internasjonalt forum NO 3
VET431 Presentasjon i nasjonalt forum NO 1.5