Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2016 - 2017 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
M60-MB Masteroppgave 60
M60-RAD Masteroppgave EN, NO 60
M60-LA Masteroppgave 60
M60-KB Masteroppgave 60
M60-KJEMI Masteroppgave EN, NO 60
TILLML06 Legemidellovgivning for tilleggsutd NO 6
VH-LAB Laboratory Animal Science For Research Workers NO 6
VETFORSK360 Laboratory Animal Science for Research Workers EN 6
VET301 Dyrenes biologi NO 6
NOVA-301 Nordisk zoo-, villdyr- og naturforvaltningsmedisin EN 6
PHDLAS Laboratory Animal Science NO 6
GMGM200 Geomatikk og samfunn NO 5
GEO211 Kvartærgeologisk feltkurs NO 5
SKOG101 Skogteknologi NO 5
SKOG102 Innføring i skogforvaltning NO 5
GMLM211 Marin geodesi NO 5
GMLM105 Geomatikk for bygg og landskap NO 5
GMSG200 Satellittgeodesi EN, NO 5
GMSG210 Satellittbasert stedfesting NO 5
SKOG200 Skogens biologi, økologi og produksjon NO 5
PPFO403 Bærekraftig utvikling i skole og lærerutdanning. Perspektiver på forskning og utvikling NO 5
EDS415 Kvalitative metoder i utviklingsstudier EN 5
GEO311 Geologisk utferd EN, NO 5
GEO221 Hydrogeologi - feltkurs EN, NO 5
RØP320 Skogbiometri NO 5
EDS378B State building and conflict in fragile states. EN 5
GMBB100 Bildebruk i geomatikk NO 5
GMBB201 Bildebehandling i geomatikk EN, NO 5
SKOG205 Inventering og ressurskartlegging NO 5
MAST300 Planlegging av masteroppgaven EN, NO 5
REIS200 Reiseliv som fenomen og næring NO 5
PØL100 Økologisk landbruk NO 5
GMFO301 Fotogrammetri 3 NO 5
GMFO310 Nærfotogrammetri NO 5
THT320 Miljøanalyser EN, NO 5
GMGI102 Geografiske informasjonssystemer, grunnlag NO 5
REIS210 Naturveiledning NO 5
THT201 Hurtigmetoder for måling av miljøtekniske parametre, laboratoriekurs NO 5
EIE101 Innføring i eiendomsfag I NO 5
FYS161 Meteorologi og klima NO 5
TBA223 Konstruksjonsteknikk betong NO 5
FORN240 Energidistribusjon- og -lagringssystemer EN 5
TBA222 Konstruksjonsteknikk stål og tre EN, NO 5
FORN350 Ressurser i kretsløp - bærekraftig forvaltning av avfallsressurser NO 5
FORN230 Energipolitikk og energimarkeder NO 5
TBA201 Geoteknikk NO 5
TBA110 Frihåndstegning NO 5
TBA100 Bygningshistorie NO 5
TBA331 Bygningsfysisk simulering NO 5
FYS102A Fysikk for bioteknologer NO 5