Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2015 - 2016 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Avansert søk
Emnekodesorter i stigende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
ZOOL310 Atferds- og populasjonsøkologi EN, NO 10
ZOOL300 Økologisk entomologi EN, NO 10
ZOOL250 Atferdsøkologi NO 10
ZOOL240 Videregående entomologi NO 10
ZOOL220 Insekter og edderkoppdyr NO 5
ZOOL210 Virveldyr NO 10
ZOOL100 Generell zoologi NO 5
VU-PPUV210 Utforsking av vitensentre - II NO 15
VU-PPMD280 Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk; modul 4 NO 10
VU-PPMD114 Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk; modul 3 del 2 NO 10
VU-PPMD113 Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk; modul 3 del 1 NO 10
VU-MVI390 Kvalitet på ferskmelk NO 10
VU-JUS300 Utredning av planer og tiltak NO 5
VU-APL380 Regionalplanlegging og byutvikling NO 10
VL-REHAB Rehabilitering og fysioterapi for hund og katt NO 30
VL-OD Videreutdanning lav - Odontologi dpl NO 10
VL-ANED Videreutdanning lav anestesti NO 15
VILTRE06 Vilt- og reinmedisin NO 1.5
VH-NEVRPSYK Nevropsykologi og psykofarmakologi NO 5
VH-LAB Laboratory Animal Science For Research Workers NO 6
VH-ALVSMSYK Alvorlige smitsomme sykdommer NO 5
VETTIL301 Offentlig veterinærmedisin 3
VETTIL300 Legemiddellovgivning 6
VETPROPED Propedeutisk kurs NO 4
VETPOP-200 Avlslære NO 3
VETPOP-100 Statistikk med epidemiologi NO 6
VETMATTRY Mattrygghet NO 24
VETFORSK410 Introduksjon til biostatistikk EN 10
VETFORSK400 Introduksjon til biomedisinsk forskning EN 5
VETFORSK361 Vitenskapelig lese- og formidlingsseminar 4
VETFORSK360 Laboratory Animal Science For Research Workers EN 6
VETFARMTOK Veterinær farmakologi og toksikologi NO 15
VETDIF SMVER Smittevernkurs fellesdel differensiering NO 3.5
VET421 Midtveisevaluering EN, NO 3
VET420 Midtveiskurs EN, NO 2
VET412 Klinisk forskningsmetodikk og statistikk EN, NO 5
VET411 Introduksjon til veterinær epidemiologi EN, NO 10
VET410 Introduksjon til biostatistikk EN 10
VET400 Introduksjon til etiske og vitenskapsfilosofiske perspektiver i biomedisinsk forskning EN 5
VET333 Forskningslinjen 30
VET332 Prosjektrelatert retning NO 11.5
VET331 Differensiering i akvamedisin NO 31.5
VET330 Differensiering i hestemedisin NO 36.5
VET329 Differensiering i smådyrmedisin NO 36.5
VET328 Differensiering i produksjonsdyrmedisin og mattrygghet NO 36.5
VET327 Forskningsoppgave NO 90
VET326 Prosjektoppgave NO 40
VET325 Fordypningsoppgave NO 20
VET324 Fordypningsoppgave NO 15
VET323 Påsitterpraksis NO 0