Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2021 - 2022 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
EIE320 Ekspropriasjon og grunnerverv NO 10
TBM250 Elementmetoden NO 10
EIE311 Eiendomsutvikling, kalkyle og verdsetting NO 10
EIE310 Eiendomsmarked og analyse NO 10
EIE306 Konfliktbehandling, megling og forhandling NO 10
EIE304 Feltarbeid i eiendomsfag NO 10
EIE302 Jordskiftearbeid NO 10
EIE222 Verdsetting av fast eiendom NO 10
EIE202 Eiendomshistorie NO 10
EIE200 Eiendomsregistrering og eiendomsdanning NO 10
EIE105 Kart- og landmålingslære NO 10
THT261 Vannforsyning og avløpssystemer NO 10
EIE100 Innføring i eiendomsfag II NO 10
THT271 Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs EN 10
EDS391 International Relations, Security, Conflict, and Development: Understanding Post-Conflict Police and Security Reform EN 10
FORN220 Livsløpsvurdering - miljøeffekter av energi- og avfallssystemer NO 10
FORN300 Vind- og vannkraft - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger NO 10
FYS488 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
TBA224 Konstruksjonsteknikk II Bygg EN 10
FYS476 Solenergi NO 10
FYS474 Elektrokjemisk energikonvertering EN 10
FYS473 Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering EN 10
FYS401 Optiske effekter i materialer EN 10
FYS388 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
FYS377 Digitale elektriske kraftsystemer NO 10
FYS376 Solenergi NO 10
FYS374 Elektrokjemisk energikonvertering EN 10
FYS373 Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering EN 10
FYS301 Optiske effekter i materialer EN 10
FYS272 Energifysikk NO 10
FYS252 Termodynamikk og statistisk fysikk EN 10
FYS245 Kvantefysikk NO 10
FORN310 Bioenergi NO 10
FYS241 Miljøfysikk NO 10
NATF100 Innføringskurs i naturforvaltning NO 10
FYS230 Elektroteknikk NO 10
TBA280 Bygg og miljø NO 10
TBA331 Bygningsfysisk simulering NO 10
TBA390 Trekonstruksjonsteknikk EN, NO 10
TBM120 Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk EN 10
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme NO 10
FYS101 Mekanikk NO 10
FYS100 Fysikk og natur NO 10
FORN360 Solenergi - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger EN 10
TBM200 Materialteknologi NO 10
FORN330 Analyser av fornybare energisystemer EN 10
FYS375 Energiteknologi laboratorium NO 10
HFX315 Besetningsstyring EN 10
HFX132 Husdyrbiologi NO 10
PJH212 Fôrvekster og frøvekster EN, NO 10