Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2021 - 2022 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekodesorter i stigende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
TMP320 Maskin- og produktutvikling NO 15
TMP310 Maskin- og kjøretøydynamikk NO 10
TMP261 Varme og strømningssimulering EN 5
TMP220 Maskinelementer og effektoverføringssystemer NO 10
TMP160 Teknisk design NO 5
TMP100 Maskin og prosessteknikk NO 5
TIP300 Konsept og produktrealisering NO 15
TIP200 Produktutvikling og produktdesign med 3D NO 10
TIP150 Moderne verkstedteknikk, innføringsemne NO 5
TIP100 Industriell innovasjon og teknologi NO 5
TIN301 Idéutvikling og idéverifisering NO 5
TIN300 Digital produksjon og designteknologi 3 (spesialisering) EN, NO 5
TIN200 Digital produksjon og designteknologi 2 NO 5
TIN100 Digital produksjon og designteknologi 1 NO 5
TILLML06 Legemiddellovgivning NO 3
THT384 Natur- og kretsløpsbaserte avløpssystemer, overvannshåndtering og grunnvannsforsyning EN 5
THT383 Desentrale og småskala VA-systemer - lokal overvannshåndtering EN 5
THT320 Miljøanalyser EN, NO 5
THT312 Vannforvaltning i kaldere klima EN 5
THT311 Renseteknologi- vann og avløp: spesielle emner EN 10
THT310 Renseteknologi for vann- og avløp: videregående kurs EN 15
THT300 Vassdragsplanlegging og VA-systemer NO 15
THT291 Avfallsteknologi i sirkulær økonomi NO 5
THT282 Introduksjon til bærekraftige VA-systemer EN 10
THT280 Separate avløpsanlegg - Planlegging, prosjektering og vurdering av virkning EN, NO 15
THT271 Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs EN 10
THT261 Vannforsyning og avløpssystemer NO 10
THT201 Hurtigmetoder for måling av miljøtekniske parametre, laboratoriekurs NO 5
THT200 Vannteknikk for landskapsplanleggere NO 10
THT100 Kommunalteknikk NO 5
TEST-TP-OPPM Test timeplan oppmøte 0
TEL240 Reguleringsteknikk og automasjon NO 10
TEL211 Robotprogrammering, sensorer og aktuatorer NO 10
TEL200 Introduksjon til robotikk EN, NO 10
TEL100 Elektronisk prototyping NO 5
TBM250 Elementmetoden NO 10
TBM200 Materialteknologi NO 10
TBM120 Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk EN 10
TBA390 Trekonstruksjonsteknikk EN, NO 10
TBA331 Bygningsfysisk simulering NO 10
TBA320 Konstruksjonsteknikk III Bygg 15
TBA310 Bygningsplanlegging III NO 15
TBA280 Bygg og miljø NO 10
TBA270B Bygningsadministrasjon og prosjektledelse NO 5
TBA270 Bygningsadministrasjon og prosjektledelse NO 10
TBA224 Konstruksjonsteknikk II Bygg EN 10
TBA223 Konstruksjonsteknikk betong NO 5
TBA222 Konstruksjonsteknikk stål og tre NO 5
TBA210 Bygningsfysikk med bærekraft NO 10
TBA202 Bygningsmaterialkjemi NO 5