Course code TMP261

TMP261 Varme og strømningssimulering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Carlos Mauricio Salas Bringas
Medvirkende: Odd Ivar Lekang
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

40

Undervises i periode:

Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .


Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: <p>M-MPP, M-IØ</p><p><br/><br/><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet gir en innføring i modellering og simulering av varme- og væskestrøm. Hovedprogramvaren som benyttes i undervisningen i emnet er SolidWorks-software. Forelesningene og øvelsene omfatter gjennomgang av veiledningmateriell, forberedelse av modellering og oppstart og gjennomføring av et strømningsmodellerings- og simuleringsprosjekt. Stikkord er: Meshing og tynnveggsoptimering, elektrisk kjøling, transient varmeoverføring, to og tredimensjonal strømning, konjugerende varmeoverføring, roterende referanserammer, kavitasjon, trykkoverføring fra væskeanalyse til spenningsanalyser (FEM-analyser).
Læringsutbytte:

Etter gjennomført emne skal studentene skal kunne bruke moderne datasimulerings- og visualiseringsverktøy for å simulere væske og varmetransport.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, simuleringsøvelser på datamaskin, samt løsning av egen oppgave brukes som læringsmåter.
Læringsstøtte:
Lærere som underviserertilgjengelig på e-mail og telefon i kursperioden.
Pensum:
Flow Simulation software tutorial og utdelt materiale.
Forutsatte forkunnskaper:

MATH 111 - Kalkulus 1, MATH 112 - Kalkulus 2, FYS 101 - Mekanikk, FYS 102 - Termofysikk og elektromagnetisme,


Anbefalte forkunnskaper:

FYS251 - Varmeoverføring og energi, TMP160 - Teknisk design (SolidWorks).


Obligatorisk aktivitet:

Obligatoriske øvelser og et individuellt prosjekt med rapportering som omfatter en enhetsoperasjon. Eksempler på prosjekter kan være simulering av et tørkeanlegg, en kjøler, en syklon, en varmeveksler, en mixer, et fryserom, strømning i rør eller ventiler, pneumatisk transport av partikkelmateriale, porøse materialer som membraner osv.


Vurderingsordning:

Emnet bedømmes med utgangspunkt i beståtte deloppgaver og sluttrapport fra prosjekt.


Sensor:
Sensor for emnet gir tilbakemeldinger om nye behov. Undervisningsopplegget for emnet, herunder evalueringsopplegget drøftes med sensor. Det holdes kontinuerlig et øye med forskning og utviklingen på fagområdet internasjonalt. 
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:

Forelesning, øvelser og hjemmearbeid, ca .150 timer


Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Det er 3 timer strukturert arbeid per uke med forelesning og øvelser gjennom hele semesteret
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: Bestått / Ikke bestått