Detaljer om emnet MATH131

MATH131 Lineær algebra

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: Ole Løseth Elvetun
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Emnets innhold:
Lineær algebra (felles med MATH113): Lineære likningsystemer, Gauss eliminasjon, inverse matriser, determinanter, basiser, egenverdier og egenvektorer, minste kvadraters metode
Læringsutbytte:

Studentene skal

  • tilegne seg grunnleggende begreper og setninger i teorien
  • beherske standardmetoder i lineær algebra
  • kunne nytte disse kunnskapene og ferdighetene til å løse enkle anvendte problemer
Læringsaktiviteter:
Undervisningen består av forelesninger, regneøvinger og ukentlige øvingsoppgaver
Læringsstøtte:
En hjelpelærer er til stede under alle øvingstimer. Studentene kan ellers kontakte ansvarlig lærer på kontoret, over telefon eller via e-post.
Pensum:
Pensumlitteratur, hjelpelitteratur, pensum m. m. er oppgitt på hjemmesiden til emnet (Canvas)
Forutsatte forkunnskaper:
MATH100
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
Ingen
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3.5 timer
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
75 timers teori, 75 timer oppgaveløsning
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
MATH113 or MATH130: 5 stp (dvs student får ingen studiepoeng for emnet)
Undervisningstid:
Forelesninger: 4 timer pr. uke (første halvdel av høstparallellen). Øvinger: 2 timer pr. uke (første halvdel av høstparallellen)
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått