Course code KJB100

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2017 - 2018 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
FYS102A Fysikk for bioteknologer NO 5
MVI100 Introduksjon til matvitenskap og ernæring NO 5
FYS103 Måleteknikk, optikk og sensorer NO 5
FYS110 Statikk NO 5
FYS155 Laboratoriekurs i fysikk NO 5
FYS160 Lokal- og mikrometeorologi NO 5
FYS161 Meteorologi og klima NO 5
MATH131 Lineær algebra NO 5
MINA410 Økologi og radiobiologi EN 5
MINA210 Global matproduksjon og klimaendringer EN 5
FYS235 Elektronikk NO 5
FYS236 Elektrodynamikk NO 5
FYS251 Varmeoverføring og energi NO 5
MAST300 Planlegging av masteroppgaven EN, NO 5
FYS252A Anvendt termodynamikk EN 5
FYS385 Prosjekt i biologisk fysikk EN, NO 5
MVI230 Matvaretrygghet og -hygiene NO 5
MVI202 Matkjemi NO 5
JORD231 Gjødslingsplanlegging NO 5
MVI240 Sensorisk analyse EN, NO 5
PHI401 Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi I EN 5
EIE280 Land rights NO 5
NOVA-402 Fôrprosessering og ernæring - alternative og konvensjonelle råvarer EN 5
PAE301 Agroecology: Working with the complexity of farming systems EN 5
KJM353 Radioøkologi EN 5
EIE101 Innføring i eiendomsfag I NO 5
PAE304 Masteroppgave seminar EN 5
PAE305 Forskningsmetoder EN 5
EDS415 Kvalitative metoder i utviklingsstudier EN 5
PHI201 Biovitenskap, etikk og miljøfilosofi NO 5
PHI301 Bedriftens samfunnsansvar NO 5
PHI302 Kausalitet og vitenskap EN 5
EDS378B State building and conflict in fragile states. EN 5
EIE307 Kvantitative metoder NO 5
EDS378A State building and conflict in fragile states. Case Afghanistan. EN 5
PJH102 Innføringsemne i plantevitenskap NO 5
PJH105 Urbant landbruk NO 5
PJH205 Urbant landbruk - semesteroppgave NO 5
PJH251 Produksjon av utplantingsplanter av blomster og grønnsaker i veksthus EN, NO 5
PJH260 Semesteroppgave produksjonsfag NO 5
EDS370 Kjønn og utvikling EN 5
PJH360 Semesteroppgave i planteproduksjon EN, NO 5
PLV330 Samspill mellom planter og insekter EN 5
PLV340 Ugras - biologi og samspill med kulturvekster EN, NO 5
PLV420 NOVA ph.d.-kurs i plantepatologi EN 5
NOVA-303 Hundeavl- og genetikk EN 5
NOVA-302 Biologiske konsekvenser av seleksjon EN 5
MVI250 Emballeringsteknologi NO 5
MVI387 Ingredienser fra melk EN, NO 5
MVI261 Varme- og kuldeteknikk I EN, NO 5