Detaljer om emnet ECN102

ECN102 Innføring i matematikk for økonomer

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2017 .

Emneansvarlige: Dag Einar Sommervoll
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Emnet tar for seg et utvalg funksjoner som er viktige innenfor naturvitenskap og økonomi. Knyttet til disse funksjonene er matematiske begreper og teknikker som grenseverdier og kontinuitet, derivasjon og integrasjon, funksjonsdrøfting og optimering i en og to variable, med og uten bibetingelser. Det blir også rekker og enkle differensiallikninger.
Læringsutbytte:
Studenten skal etter kurset være komfortabel med å analysere funksjoner som naturlig dukker opp i økonomiske modeller. Dette innebærer at nøkkelregneferdigheter som derivasjon og basal formelregning skal sitte i fingrene. Videre skal studenten være i stand til å gå fra problemstilling til matematisk formulering.
Læringsaktiviteter:

Studentene får gjennomgått det viktigste om hvert tema i emnet gjennom forelesninger.

Deretter får de oppgaver/prosjektoppgaver om de samme temaene. Det blir gitt oppgaver med følgende siktemål: Innlæring av regneteknikk og metoder, gi matematisk forståelse av temaene og vise hvordan temaene kan anvendes. Studentene får hjelp av øvingslærere til oppgavene.

Pensum:
Utvalgte deler av: Matematikk for Økonomifag 3utg. Sommervoll
Forutsatte forkunnskaper:
Generell studiekompetanse (GSK)
Anbefalte forkunnskaper:
Studenter anbefales å ta MATH001
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3,5 timer (100%). 
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Emnet overlapper 10 studiepoeng mot MATH100.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått