Detaljer om emnet BUS313

BUS313 Strategisk økonomistyring

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2016 .

Emneansvarlige: Glenn Roger Kristiansen
Medvirkende: Terje Berg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Ingen.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2010-2011
Siste gang: 2017V
Fortrinnsrett: -M-ØA  og M-IØ
Emnets innhold:
Strategiske lønnsomhetsanalyser omfatter prissetting, strategiske kostnadsanalyser, kapasitetskostnader, kundelønnsomhetsanalyser, målkostnader, kvalitetskostnader, og interorganisatorisk styring. Videre vil det bli sett på controllerens rolle i gjennomføringen av strategisk økonomistyring. Kurset søker også å bidra til vurdering av hvilke kalkylesystemer som kan være mest hensiktsmessige i ulike situasjoner.
Læringsutbytte:
Emnets målsetning er å øke forståelsen for hvordan bedrifter kan skape konkurransefortrinn gjennom strategiske lønnsomhetsanalyser og beslutninger, samt utvikle kunnskap om relevante verktøy knyttet til strategisk resultat- og målstyring.
Læringsaktiviteter:
 Forelesninger og innleveringsoppgaver.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Utdeles ved emnets start
Forutsatte forkunnskaper:
BUS305 og økonomifag tilsvarende bachelor i økonomi og administrasjon.
Obligatorisk aktivitet:
Innleveringsoppgaver som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Obligatorisk aktivitet er gyldig til neste gang emnet tilbys.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen (individuell), 3,5 timer (teller 100 %).
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer eksamesoppgaver.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Bachelor.
Overlapp:
Ingen.
Eksamensdetaljer: :