Course code ZOOL240

ZOOL240 Videregående entomologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Nina Trandem, Tone Birkemoe
Medvirkende: Daniel Münch, Tone Aasbø Granerud, Anne Aslaug Sverdrup-Thygeson, Mari Steinert
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Hovedtemaer i dette emnet er insektenes bygning, fysiologi, sansesystemer, reproduksjon, utvikling og evolusjon. I tillegg tar kurset for seg insektenes betydning for mennesker i et globalt perspektiv og hva vi vet om status til verdens insekter i dag. Inkludert i emnet er også opplæring i artsbestemmelse av en utvalgt insektgruppe og bloggskriving innen kursets hovedtemaer (http://blogg.nmbu.no/insektokologene). Undervisningen består av forelesninger, labøvelser og gruppearbeid. Studentene vil få kontakt med noen aktuelle insektmiljøer i Oslo-regionen.
Læringsutbytte:

En student som har fullført og bestått kurset skal ha følgende læringsutbytte av emnet:

Kunnskap: Studenten skal ha kunnskap om insektenes ytre og indre bygning, fysiologi, sansesystemer, reproduksjon, utvikling, evolusjon, medisinsk entomologi, skadedyrkontroll, artsbestemmelse og kuratering.

Ferdigheter: Studenten kan gjenkjenne ytre og indre strukturer hos insekter og anvende kunnskapen fra de sentrale temaene på insektfaglige problemstillinger i undervisning, forskning, forvaltning og samfunnsdebatt, og til populærvitenskapelig skriving. Studenten kan bruke nøkler for å bestemme en utvalgt insektgruppe til art, og anvende entomologisk fagterminologi på norsk og engelsk.

Generell kompetanse: Studenten har innsikt i insektenes struktur, funksjon og betydning på verdensbasis. Studenten har generell entomologisk kompetanse tilstrekkelig for å begynne på et masterstudium i entomologi, inkludert lesing av faglitteratur på engelsk.  

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, lab.øvelser, diskusjon, selvstudium, selvstendig innsamling av utvalgt insektgruppe (til artsbestemmelse), bloggskriving.
Læringsstøtte:
Hovedlærer er tilgjengelig for faglige spørsmål ved personlig oppmøte eller per e-post. Andre lærere er tilgjengelige per epost.
Pensum:
Informasjon om pensum vil bli lagt ut på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
ZOOL220.
Anbefalte forkunnskaper:
ECOL100.
Obligatorisk aktivitet:
Frammøte på øvelser og diskusjonsseminarer. Samle insekter til artsbestemmelse. Studenter som har deltatt i emnet tidligere trenger ikke gjenta tidligere utførte obligatoriske aktiviteter om emnet tas på nytt. 
Vurderingsordning:
Midtsemestereksamen (mange korte spørsmål) varer 65 minutter og teller 40% av den endelige karakteren. Studenten får resultatet av midtsemestereksamen kort tid etter, i form av en %-score. Skriftlig avsluttende eksamen varer 3 timer og teller 50% av karakteren. De resterende 10% av karakteren avgjøres av kvaliteten på det innleverte blogginnlegget. Alle eksamensdeler må ikke være bestått for å bestå emnet, det er den samlede kvaliteten av besvarelsene som gis en sluttkarakter. 
Sensor:
Ekstern sensor ser gjennom og godkjenner oppgavene på forhånd og retter alle besvarelser på slutteksamen. Midtsemestereksamen rettes kun av emneansvarlig (studenter får se hvordan oppgaven er rettet).
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 25 timer. Labøvelser, gruppediskusjoner, artsbestemmelse og skriveveiledning: 25 timer. Eksamener: 4 timer. Selvstendig arbeid (lese og diskutere pensum, bloggskriving, innsamling og artsbestemmelse): 250 timer. 
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 25 timer. Øvelser/ labarbeid: 25 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått