Course code VU-KLI301

VU-KLI301 Spesialiseringskurs i klimagasser fra landbruket

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Odd Magne Harstad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Senter for etter- og videreutdanning
Frekvens: Etter behov
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Etter behov. Se SEVU for informasjon om nye kurs datoer.
Første gang: Studieår 2020-2021
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Følgende temaer ble behandlet på kurset:

Klimasmart landbruk- felles plattform

Modeller for planteproduksjon

N-modell for husdyrgjødsel

Modeller for husdyrproduksjonene

Er det lønnsomt for jordbruksnæringa å være klimasmart?

Hvordan vil klimatiltak virke inn på økonomien i plante- og husdyrproduksjonene på gårdsnivå?

Veiledningspedagogikk med spesiell vekt på plante- og husdyrprodusentene

Demonstrasjon / gjennomgang / diskusjon av case - planteproduksjon og husdyrproduksjon

Læringsutbytte:

Deltagerne skal få dybdeinnsikt i det faglig teoretiske grunnlaget for oppbyggingen av modellene for beregning av klimatrykk, og hvordan de skal brukes som hjelpemiddel i praktisk rådgivning på gårdsnivå.

Veiledningspedagogikk og klimatiltak versus økonmi står også sentralt i kurset.

Læringsaktiviteter:
Kurset består av en obligatorisk samling på 2 dager og selvstudium.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Kurslitteratur tilgjengelig på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
Godkjent/ bestått prosjektoppgave i " Innføringskurset i klimagasser i lnadbruket" og noe praksis fra rådgivning i landbruket.
Obligatorisk aktivitet:
Samling og selvstudium.
Vurderingsordning:

Eksamen avholdes i henhold til NMBUs regler. Eksamen består av en obligatorisk prosjektoppgavemed utgangspunkt i et rådgivningsbesøk på et gårdsbruk. Den skal presenteres muntlig.

Godkjent prosjekt oppgave gir 5 stp.

Karakter: bestått/ ikke bestått

Sensor:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Påmelding via SEVU.
Undervisningstid:
Samlingsbasert.
Eksamensdetaljer: :