VU-KLI301 Spesialiseringskurs i klimagasser fra landbruket

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Stine Samsonstuen, Bente Aspeholen Åby

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:30

Frekvens:Etter behov

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Etter behov. Se SEVU for informasjon om nye kurs datoer.

Om dette emnet

Følgende temaer ble behandlet på kurset:

Klimasmart landbruk- felles plattform

Modeller for planteproduksjon

N-modell for husdyrgjødsel

Modeller for husdyrproduksjonene

Er det lønnsomt for jordbruksnæringa å være klimasmart?

Hvordan vil klimatiltak virke inn på økonomien i plante- og husdyrproduksjonene på gårdsnivå?

Veiledningspedagogikk med spesiell vekt på plante- og husdyrprodusentene

Demonstrasjon / gjennomgang / diskusjon av case - planteproduksjon og husdyrproduksjon

Dette lærer du

Deltagerne skal få dybdeinnsikt i det faglig teoretiske grunnlaget for oppbyggingen av modellene for beregning av klimatrykk, og hvordan de skal brukes som hjelpemiddel i praktisk rådgivning på gårdsnivå.

Veiledningspedagogikk og klimatiltak versus økonmi står også sentralt i kurset.

 • Kurset består av en obligatorisk samling på 2 dager og selvstudium.
 • Kurslitteratur tilgjengelig på Canvas.
 • Godkjent/ bestått prosjektoppgave i " Innføringskurset i klimagasser i landbruket" og noe praksis fra rådgivning i landbruket.
 • Eksamen avholdes i henhold til NMBUs regler. Eksamen består av en obligatorisk prosjektoppgave med utgangspunkt i et rådgivningsbesøk på et gårdsbruk. Den skal presenteres muntlig.

  Godkjent prosjekt oppgave gir 5 stp.

  Karakter: bestått/ ikke bestått  Oppgave Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern
 • Samling og selvstudium.
 • Samlingsbasert.
 • Påmelding via SEVU.